2.Sınıf 17.Hafta Günlük Planları

TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN      17.Hafta

TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN      17.Hafta    6-10 OCAK 2020

BÖLÜM I:

Süre:10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI4-MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ     

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.T.2.2. KONUŞMA
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.T.2.3. OKUMA
T.2.3.4. Şiir okur
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.16. Metin türlerini tanırT.2.4. YAZMA
T.2.4.2. Şiir yazar.T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİNBİRİ VAR Kİ
ETKİNLİK SÜRECİ
* Öğrenciler konuşmalarında yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

*Öğrencilere  kısa  şiir  ve  İstiklâl  Marşı’nın  ilk  iki  kıtasını  okuma  ve  ezberleme  ezberleme  çalışmaları  -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır.

*a) Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.

b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.

*Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.

* Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.

*Öğrencilerin  yazdıklarını  harf  hatası,  hece  eksikliği  ile  yazım  ve  noktalama  kuralları  açısından  gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

2.SINIF MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN  17.Hafta   6-10 OCAK 2020

 BÖLÜM I:

Süre:40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI3.ÜNİTE/ GEOMETRİ
ALT ÖĞRENME ALANIGeometrik Cisimler Ve Şekiller

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARM.2.2.1.1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.(3saat)

M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.(2saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar,

 

TERİMLER VEYA KAVRAMLAR:Daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre,silindir
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  a)Üçgen, kare, dikdörtgen, daire ve çemberin benzer veya farklı yanları açıklanır.

b) Verilen bir geometrik şeklin diğer geometrik şekillere benzeyip benzemediğine yönelik çalışmalara yer verilir.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

a) Öğrencilerin öncelikle tek tür şekil modelleriyle çalışmaları daha sonra farklı şekil modelleri kullanarak da çalışmalar yapmaları sağlanır.

b) Cisimlerin yüzeyleri kullanılarak elde edilen şekillerle noktalı kâğıt üzerinde çizim çalışmaları yapılabilir.

Ø  c) Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süslemeleri fark etmeleri sağlanır.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Geometrik cisimlerin yüzeyleri ile şekiller çizmeleri sağlanır.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN 17.Hafta 6- 10 OCAK 2020

   BÖLÜM I:

Süre:40 + 40 + 40 + 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI3- SAĞLIKLI HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLARHB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.(2saat)

HB.2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar(2saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Bir önceki ders tekrar edilerek konuya devam edilir.

Ø  Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.

Ø  Sağlıklı olabilmek için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz, her besinden yeteri kadar yemeliyiz.

Ø  Hazır gıdalardan uzak durmalı, açıkta satılan besinleri tüketmemeliyiz.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Öğün Listesi Hazırlayalım

-Etkinlik Zamanı

Ø  Evde ve diğer sosyal ortamlarda (lokanta, pastane, yemekhane, misafirlik vb.) yemek yeme kuralları üzerinde durulur. İhtiyacı kadar yemek yeme ve ekmek israfını önleme konuları vurgulanır.

Ø  Yemekte; yemeğe başlarken afiyet olsun demek, tabağına yiyebileceğin kadar yemek almak, yemeğe herkesle birlikte başlamak, yemekte çatal, bıçak, kaşık,  peçete kullanmak, ağzı şapırdatmamak, yavaş ve küçük lokmalar halinde yemek, yemeği dökmeden yemek, yemeği hazırlayana afiyet olsun demek gibi gördü kurallarına uymalıyız.

Ø   Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ø  Konu bir sonraki ders devam edilir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Yemekte Görgü Kuralları

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Arkadaşları ile sağlıklı bir kahvaltı yapması için uygun ortam oluşturulur.

Ailesiyle birlikte yemek yerken hangi görgü kurallarına dikkat etmesi gerektiği sorulur.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Sağlıklı besinler nelerden oluşur?

Her besini istediğimiz kadar yiyebilir miyiz?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN 17.Hafta

6- 10 OCAK 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
SINIF 2

BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI2.1. Hareket Yetkinliği
ALT ÖĞRENME ALANI2.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri
 KAZANIMLARBO.2.1.3.1. Oyunda basit stratejileri ve taktikleri kullanır.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİYaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
Çömel-Kurtul: Bir ebe seçilir. Diğer öğrenciler  oyun oynanacak mekana serbestçe dağılırlar. Ebe olan, kişi öğrenciler içinden birini yakalamaya çalışır. Yakalanmak üzere olan öğrenci,  ebe kendisine yaklaşınca yere çömelirse yanmaktan kurtulur.  Çömelmeden yakalanırsa yanar. Yakalanan öğrenci ebe olur.

Bum Oyunu:  Oyun oynanacak mekanda öğrenciler daire şeklinde otururlar. Öğretmen “şimdi bumm oyunu oynayacağız.” der. Seçtiği bir öğrenciyi göstererek “Ali’ den başlayacağız oyuna” der. Ali’den başlayarak Ali bir diyecek, Ayşe iki, Hasan üç…beşinci öğrenciye gelince o “bummm” diyecek. Sonra beşinci öğrencinin yanındakinden yeniden  başlayarak  oyun  devam  edecek.  Her  beş  sayıda “bummmm”  denilerek  oyun  devam  edecek.  Öğrenci  sayısına  göre  bum  denilen  sayı  azaltılıp çoğaltılabilir.

İp Tutma: Kalınca bir ip iki ucu  birleştirilerek daire yapılır. Öğrenciler bu ipi tutarak daire oluştururlar. Sonra iple oluşturulan dairenin içine girerler. İpi elleriyle arkalarından tutarlar. Sırtlarını ipe dayayarak ipin gergin durmasını sağlamaları gerekir. Öğrencilerden biri ebe olur ve dairenin ortasında durur. İpi tutan öğrencilerden biri ipi bırakarak ortaya doğru yürür. Ebe o öğrenciyi kovalar ve ona dokunmaya çalışır. Kovalanan öğrenci,  ebe dokunmadan yerine dönüp  ipi  tutabilirse  kurtulur,  ipi  tutamazsa  ve ebe kendisine dokunursa yanar ve ebe olur.

Elden  Ele  Top  Kimde:  Sınırları  belirlenmiş  mekanda  öğrenci  sayısı  dikkate  alınarak  daireler  çizilir (dairelerdeki öğrenci sayısı en fazla 10 en az 5 olmalıdır.). Öğrenciler çizgilerin üzerine eşit aralıklarla dizilir. Her dairede bir  öğrenci başlangıç noktası olarak belirlenir ve eline bir top verilir. Öğretmenin verdiği komutla öğrenciler topu elden ele vererek başlangıç noktasına ulaştırmaya çalışır. İlk ulaştıran grup diğer gruplar tarafından alkışlanır.

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar)“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerinin (sarı 27-33. kartlar) çeşitlendirme bölümlerinden yararlanılabilir.
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilere oyun kuralları basit olarak anlatıldıktan ve uygulamalı olarak gösterildikten sonra, sorularla kuralları anlayıp anlamadıkları kontrol edilmelidir.

Daha sonra kurallar doğrultusunda öğrencilerden oyunlara ait basit stratejiler (görev, mekan vb. ile ilgili) oluşturmaları ve bunları arkadaşları ile paylaşmaları istenmelidir.

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN  17.Hafta

06-10 OCAK 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARG.2.1.8. Günlük yaşamından yola çıkarak görsel sanat çalışmasını oluşturur.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERResim defteri, boya kalemleri
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Doğal çevreyi bozan ve onu yok eden olgular üzerinde durulabilir. Afişin ne olduğu ve niçin yapıldığı açıklanabilir. Çevrelerindeki bu olgulara örnek vermeleri ve sonrasında çevre duyarlılığı konusunda afiş yapmaları istenebilir.

Her öğrenci şehir listesinden bir şehrin adını seçer. Seçtiği şehrin adının hikâyesini ve sembolünü araştırarak bulur. Şehir hikâyeleri sınıfta okunur. Buldukları şehir sembolleri sınıfça incelenir. Daha sonra bu sembollerle bir pano düzenlemesi yapılır.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
  BÖLÜM IV
 

Ölçme Değerlendirme

 

Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

2.SINIF MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN  17.Hafta    6-10 OCAK 2020

   BÖLÜM I:

Süre:40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARMü.2.B.1. Doğada duyduğu sesleri, gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERBilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
 

Bu kazanımda sesin gürlük özelliği (kuvvetli-hafif) üzerinde durulmalıdır.

 

Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Hız ve Gürlük

A.Doğada Gürlük

1) Doğadaki Sesler

 

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Doğadaki sesleri taklit ederek müzikte gürlüğü öğrenir.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 17.Hafta

6-10 OCAK 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
DERS        Okuma
KAZANIMSesli ve sessiz okuma yapar

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım, dinleme, sessiz okuma, Tümdengelim
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERHikaye kitabı, Okuma parçası, parçaya ait resimler
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
 • Serbest okuma

1.Sesli ve sessiz okuyabilme;

2.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

Bireysel ve Grupla Öğrenme EtkinlikleriOrtama uygun hareket etme, gözleri ile okuma yapma, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Metnin anlatılması

2.Olay, yer, zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

 2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN  17.Hafta

6-10 OCAK 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONUKenar Süsü Yapma
KAZANIMKenar süsü yaparak birllikte çalışabilme, el becerilerini geliştirebilmek.

 

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİBireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşayarak öğrenme

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERDefter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Kenar Süsü Yapma

Birlikte çalışabilme, el becerilerini geliştirebilmek

DAVRANIŞLAR

1.Yapılan kenar süslerini gereken yerde kullanma

Örneği verilen kenar süslerinin kuralına uygun olarak yapılması sağlanır. Öğrencilerin yaptıkları kenar süslerini gereken yerde kullanmaları sağlanır.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme EtkinlikleriOrtama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlük, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
880
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

  KATEGORİLER