2.Sınıf 18.Hafta Günlük Planları

2.Sınıf 18.Hafta Günlük Planları

TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN  18.Hafta 13-17 OCAK 2020 

   BÖLÜM I:

Süre:10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI4-MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ     

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.
T.2.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.T.2.1.6. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular.

T.2.2. KONUŞMA

T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

T.2.3. OKUMA
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.4. YAZMA

T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler

T.2.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİNHOCA NASREDDİN (DİNLEME METNİ )
ETKİNLİK SÜRECİ
*Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.

*Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede) yöneltilir.

*Öğrenciler konuşmalarında yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

*Öğrencilerin  tanıdıkları  kişiler,  bildikleri  yerler  ve  yaşadıkları  olaylar  hakkında  konuşmalar  yapmaları sağlanır.

*a) Beden dili hakkında kısa bilgi verilir. Öğrenciler konuşmalarında beden dilini etkili kullanmaları için teşvik edilir.

b)  Konuşmalarda  nezaket  kurallarına  uymanın  (yerinde  hitap  ifadeleri  kullanma,  göz  teması  kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.

c) Akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde dikkat edilecek hususlar belirtilir.

*Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir.

Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.

*a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.

b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

2.SINIF MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 18.Hafta  13-17 OCAK 2020 

    BÖLÜM I:

Süre:40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI3.ÜNİTE/ GEOMETRİ
ALT ÖĞRENME ALANIGeometrik Cisimler Ve Şekiller

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARM.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.(2saat)

M.2.2.1.4. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.(3saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar,

 

TERİMLER VEYA KAVRAMLAR:Daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre,silindir
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  a)Cisimler biçimsel olarak geometrik özelliklerine değinilmeden tanıtılır.

Ø  b) Günlük hayatta karşılaşılabilecek cisimler (pinpon topu, süt kutusu, şişe vb.) kullanılır.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Ø  a)Öğrencilerin öncelikle tek tür şekil modelleriyle çalışmaları daha sonra farklı şekil modelleri kullanarak da çalışmalar yapmaları sağlanır.

b) Cisimlerin yüzeyleri kullanılarak elde edilen şekillerle noktalı kâğıt üzerinde çizim çalışmaları yapılabilir.

c) Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süslemeleri fark etmeleri sağlanır.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Geometrik cisimlerin yüzeyleri ile şekiller çizmeleri sağlanır.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN 18.Hafta  13-18 OCAK 2020

   BÖLÜM I:

Süre:40+ 40 + 40 + 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI3- SAĞLIKLI HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLARHB.2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar(1saat)

HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.(3saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Evde ve diğer sosyal ortamlarda (lokanta, pastane, yemekhane, misafirlik vb.) yemek yeme kuralları üzerinde durulur. İhtiyacı kadar yemek yeme ve ekmek israfını önleme konuları vurgulanır.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Yemekte Görgü Kuralları

-Etkinlik Zamanı.

Ø  Kişisel temizlik ve çevre temizliği üzerinde durulur.

Ø  Hastalıklardan korunmak ve sağlığımızın bozulmaması için kişisel temizliğimiz haricinde yaşadığımız yerin temizliğine de dikkat etmeliyiz. Temiz olmayan ortamlarda mikroplar artar ve bize zarar verir.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Sağlığımız İçin Temizlik

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Evimizin temizliğine nasıl katkıda bulunabiliriz?

Temizlik ile ilgili güzel gözler, atasözleri araştırın.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Yemekte görgü kuralları nelerdir?

Temiz olmayan ortam bize nasıl zarar verir?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN  18.Hafta  13- 17 OCAK 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
SINIF 2

BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI2.1. Hareket Yetkinliği
ALT ÖĞRENME ALANI2.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri
KAZANIMLARBO.2.1.3.1. Oyunda basit stratejileri ve taktikleri kullanır.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİYaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
Kurdeleyi Kim Yakalayacak?:  Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir gruba kurdele verilir ve bu grup kaçan gruptur. Diğer grup ise yakalayan gruptur. Kurdelesi olan grup kurdeleleri bellerine görülecek şekilde asarlar. Öğrencilere kurdelelere dokunmadan koşmaları gerektiği söylenir. İşaret verildiğinde kurdelesi olanlar  kaçar, diğer  grup  ise  kurdelesi  olanların  kurdelesini  almak  için  yakalamaya  çalışır. Kurdelesi alınan öğrenci bu defa yakalayıcı, diğeri kurdeleyi takıp kaçan kişi olur. Oyuna en az grup kalıncaya kadar devam edilir.

Köprü Nöbetçisi: Oyun oynanacak mekana dikdörtgen bir alan çizilir. Bu köprü olur. Öğrenciler kendi aralarında sayışarak dört öğrenci seçerler. Bunlar da köprünün köşelerinde bulunan nöbetçiler olurlar.  Bu öğrencilerin görevleri kimseyi köprüden geçirmemektir. Öteki çocuklar köprünün uzun kenarlarından birinin dışında dururlar. Yapacakları iş; karşıdan karşıya köprüyü enlemesine geçmektir. Geçmek için köprüye giren öğrenciyi nöbetçiler kovalar,  nöbetçiler öğrencilere elle dokunmaya çalışırlar. Dokunulan öğrenci vurulmuş olur.  Vurulan yanar ve oda ötekiler gibi nöbetçi olur. Oyun böylece sürer. Vurulmadan karşıya geçen öğrenci oyunu kazanmış sayılır ve alkışlanır.

Dağları Aşalım: Öğrenciler oyun oynanacak mekanda iki eşit gruba ayrılırlar. İçlerinden biri ebe seçilir. Oyun alanına belirli uzaklıkta paralel iki çizgi çizilir. Öğrenciler bu çizgilerin arkasında yan yana dururlar. Öğretmen “dağları aşalım” diye bağırdığında gruplar karşılıklı olarak koşarak yer değiştirmeye çalışırlar. Bu sırada ebe, öğrencilerden birisini yakalamaya çalışır. Yakalanan öğrenci ebe olur. Oyuna devam edilir.

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar)“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerinin (sarı 27-33. kartlar) çeşitlendirme bölümlerinden yararlanılabilir.
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilere oyun kuralları basit olarak anlatıldıktan ve uygulamalı olarak gösterildikten sonra, sorularla kuralları anlayıp anlamadıkları kontrol edilmelidir.

Daha sonra kurallar doğrultusunda öğrencilerden oyunlara ait basit stratejiler (görev, mekan vb. ile ilgili) oluşturmaları ve bunları arkadaşları ile paylaşmaları istenmelidir.

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN   18.Hafta  13-17 OCAK 2020

   BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARG.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERResim defteri, boya kalemleri, kürdan veya çöp şiş
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Bu çalışmalar oluşturulurken elle şekillendirme tekniği kullanılabilir. Bu kapsamda basit şekilde hayvan, meyve ve günlük kullanım eşyaları gibi şekillendirmeler yapılabilir.

Çöp şiş veya kürdanlar, renkli oyun hamurlarından yapılan küçük toplara batırılarak eklenir. Öğrenciler, isteğe göre çöp şiş veya kürdanları uzunlu kısalı kırarak ve farklı yönlerde kullanarak grupla inşa çalışması yapabilirler. Zemin olarak çöp şişleri batırma kolaylığından dolayı köpük (strafor) pano kullanılması uygundur.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar 

 

  BÖLÜM IV
Ölçme DeğerlendirmeBireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

2.SINIF MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN    18.Hafta  13-17 OCAK 2020

   BÖLÜM I:

Süre:40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARMü.2.B.1. Doğada duyduğu sesleri, gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERBilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Bu kazanımda sesin gürlük özelliği (kuvvetli-hafif) üzerinde durulmalıdır.

 Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Hız ve Gürlük

A.Doğada Gürlük

2) Doğadaki Sesler

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Şarkıları gürlük özelliklerine dikkat ederek birlikte seslendirir.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN   18.Hafta

13-17 OCAK 2020

BÖLÜM I:

SÜRE40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONUHarf Bulmacası
KAZANIMSeviyelerine uygun harf bulmacaları çözerek sözcük dağarcığını geliştirebilme

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon, yaparak yaşayarak öğrenme
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERBulmaca örnekleri
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Harf Bulmacası

Seviyelerine uygun harf bulmacaları çözerek sözcük dağarcığını geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1.  Sözcük dağarcığını geliştirmeye istekli olma

Hayat bilgisi dersinde işlenen, ünitenin konuları ile ilgili olarak öğretmen tarafından hazırlanmış bulmaca fotokopilerinin sınıfa dağıtılması,

Öğrencilerin arasında dolaşılarak gerektiğinde ipucu verilmesi,

Bulmacanın, sıra grupları tarafından çözülmesi,

 Bireysel ve Grupla Öğrenme EtkinlikleriOrtama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

 2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN  18.Hafta

 13-17 OCAK 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONUTekerlemeler
KAZANIMOynanılan sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemeye istekli olabilme

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİBirlikte çalışmalar, Bireysel çalışmalar, Çözümleme, Soru – yanıt, Yeniden bulma

Örnekleme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERYardımcı kitaplar, sayışma ve tekerleme örnekleri
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Tekerlemeler

Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR:

1.      Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri söze, ezgiye uygun söylenip söylenmediğine dikkat etme

KÜÇÜK DOSTUM
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle.

TAVŞAN
Kapıdan tavşan geçti mi?
Geçti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzladım mı?
Tuzladım
Bireysel ve Grupla Öğrenme EtkinlikleriOrtama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. .Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi-değerlendirilmesi

 

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
882
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

  KATEGORİLER