2.Sınıf 19.Hafta Günlük Planları

2.Sınıf 19.Hafta Günlük Planları

TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN 19.Hafta  3-7 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

Süre:10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI5-DOĞA VE EVREN

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.T.2.2. KONUŞMAT.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.T.2.3. OKUMA

T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular
T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder T 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.

T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.2.3.16. Metin türlerini tanır.
T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.

T.2.4. YAZMA
T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİNPAPATYA VE GELİNCİK
ETKİNLİK SÜRECİ
*Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede) yöneltilir.

*Öğrencilerin  tanıdıkları  kişiler,  bildikleri  yerler  ve  yaşadıkları  olaylar  hakkında  konuşmalar  yapmaları sağlanır.

*a) Beden dili hakkında kısa bilgi verilir. Öğrenciler konuşmalarında beden dilini etkili kullanmaları için teşvik edilir.

b)  Konuşmalarda  nezaket  kurallarına  uymanın  (yerinde  hitap  ifadeleri  kullanma,  göz  teması  kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.

c) Akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde dikkat edilecek hususlar belirtilir.

*Öğrencilerin sesli ve sessiz okuma yapmaları sağlanır.

*Görsellerle desteklenerek kısa ve basit yemek tarifleri ile çocuk oyunları yönergelerinden faydalanılır.

*Metnin şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.

*Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.

a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.

b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

2.SINIF MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 19.Hafta 3-7 ŞUBAT 2020

      BÖLÜM I:

Süre:40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI3.ÜNİTE/ GEOMETRİ
ALT ÖĞRENME ALANIUzamsal İlişkiler

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARM.2.2.2.1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.(3saat)

M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder.(2saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar,

 

TERİMLER VEYA KAVRAMLAR:Simetrik şekil
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  a)Bir doğru boyunca konum, yön ve hareketi tanımlamak için matematiksel dil kullanılır.

b) Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Ø  a)Simetrinin matematiksel tanımına girilmez.

b) Kare, üçgen, dikdörtgen ve daire bir kez uygun şekilde katlanarak iki eş parçaya ayrılır ve iki eş parçaya ayrılamayan şekillerin de olduğu fark ettirilir.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

İki eş parçaya ayrılınca aynı olan şekiller nelerdir araştırın
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN 19.Hafta 3- 7 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

Süre:40 + 40+ 40 + 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI3- SAĞLIKLI HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLARHB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.(3saat)

HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.(1saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERSınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Hastane, aile sağlığı merkezi/sağlık ocağı, eczane gibi kurumlar ile doktorluk, hemşirelik, eczacılık ve diş hekimliği gibi meslekler üzerinde durulur.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Sağlığımız için Çalışanlar

-Etkinlik Zamanı

Ø  Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.

Ø  En çok hangi mevsimin meyve ve sebzesini seversiniz?

Ø  Sağlığımızı korumak için meyve ve sebzeleri yetiştirildikleri mevsimde taze olarak tüketmeliyiz.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ø  Konuya bir sonraki derste devam edilir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Mevsim meyveleri ve sebzeleri

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çevre şartlarına uygun ise aile sağlığı merkezine gezi düzenlenir.

Hangi mevsimde hangi meyveler yetişir görsellerle pano hazırlayalım.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Sağlık kurumlarında çalışan sağlık görevlileri kimlerdir?
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

2.SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN 19. Hafta

3-7 ŞUBAT 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
SINIF 2

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI2.2. Aktif Ve Sağlıklı Hayat
ALT ÖĞRENME ALANI2.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik
KAZANIMLARBO.2.2.1.1. Çevresindeki imkânları kullanarak oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİYaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
Oyun ve fiziki etkinlik dersindeki uygulamalar sonucunda öğrencilerde sadece okulda değil, okul dışında da çevresindeki imkanları kullanarak (bisiklete binme, bahçede oyun oynama, yürüyüş yapma, yüzme vb.) düzenli fiziksel etkinliğe katılma alışkanlığı teşvik edilmelidir.
Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar)Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilen oyunlardan yararlanılabilir.
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

Öğrencilerin fiziki şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

 

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN  19. Hafta

03-07 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARG.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERResim defteri, boya kalemleri, el işi kağıdı
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Bu çalışmalar oluşturulurken elle şekillendirme tekniği kullanılabilir. Bu kapsamda basit şekilde hayvan, meyve ve günlük kullanım eşyaları gibi şekillendirmeler yapılabilir.

Kâğıt dörde katlanarak değişik biçimlerde kesilir. Açıldığında ortaya çıkan simetrik şekiller köşelerinden yapıştırılır. Belli sayıda hazırlanan şekiller en üsttekinden bağlanarak sınıf süslemeleri yapılır.

Origami tekniği veya boya kes yapıştır etkinlikleri ile farklı üç boyutlu şekiller yapılabilir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar 

 

 BÖLÜM IV
 

Ölçme Değerlendirme

 

Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

2.SINIF MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 19.Hafta 3-7 ŞUBAT 2020

  BÖLÜM I:

Süre:40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

 BÖLÜM II:

KAZANIMLARMü.2.B.2. Dağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERBilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Müziklerde esere anlam katacak uygun hız ve gürlüğe dikkat edilmelidir.

 Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Hız ve Gürlük

B. Müzikte Hız ve Gürlük

1) Kardan Adam

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Şarkıları gürlük özelliklerine dikkat ederek birlikte seslendirir.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 19.Hafta

3-7 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONUOyun Oynama
KAZANIMDostça oynama ve yarışma yapabilme

 

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Oyun Oynama

Dostça oynama ve yarışma yapabilme

DAVRANIŞLAR

1.  Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma

Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?

İçinizden birinizi ebe seçelim.

Kim olsun?

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.

Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme EtkinlikleriOrtama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

 2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 19.Hafta

3-7 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
DERS        Okuma
KAZANIMSesli ve sessiz okuma yapar

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım, dinleme, sessiz okuma, Tümdengelim
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERHikaye kitabı, Okuma parçası, parçaya ait resimler
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
 • Serbest okuma

1.Sesli ve sessiz okuyabilme;

2.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 Bireysel ve Grupla Öğrenme EtkinlikleriOrtama uygun hareket etme, gözleri ile okuma yapma, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Metnin anlatılması

2.Olay, yer, zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
880
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

  KATEGORİLER