2.Sınıf 20.Hafta Günlük Planları

2.Sınıf 20.Hafta Günlük Planları

2.SINIF TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN   20.Hafta   10-14 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI 5-DOĞA VE EVREN

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.T.2.2. KONUŞMAT.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.T.2.3. OKUMA
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.

T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.2.3.16. Metin türlerini tanır.

T.2.4. YAZMA
T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.

T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİN MUHTEŞEM GÜNEŞ
ETKİNLİK SÜRECİ
* Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.

* a) Beden dili hakkında kısa bilgi verilir. Öğrenciler konuşmalarında beden dilini etkili kullanmaları için teşvik edilir.

b)  Konuşmalarda  nezaket  kurallarına  uymanın  (yerinde  hitap  ifadeleri  kullanma,  göz  teması  kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.

c) Akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde dikkat edilecek hususlar belirtilir.

*a) Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.

b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.

* Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

2.SINIF MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 20.Hafta  10-14 ŞUBAT 2020

      BÖLÜM I:

Süre: 40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI 3.ÜNİTE/ GEOMETRİ
ALT ÖĞRENME ALANI Geometrik Örüntüler

 BÖLÜM II:

KAZANIMLAR M.2.2.3.1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.(2saat)

M.2.2.3.2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.(3saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar,
TERİMLER VEYA KAVRAMLAR: Daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre,silindir
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  a)En çok dört ögeli örüntüler üzerinde çalışılır.

b) Farklı konumlandırılmış şekiller içeren örüntülere de yer verilir.

Ø  Nesnelerin düzenli bir şekilde birbirini takip ederek oluşturdukları topluluğa örüntü denir. Bu örüntünün kuralını belirlerken nesnelerin ne zaman değiştiğine ne zaman tekrar ettiğine dikkat ederiz. Örüntüde şekiller veya nesneler belirli bir kurala göre tekrar eder.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Ø  Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

El işi kağıtları ile örüntüler oluşturulur.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN 20.Hafta   10-14 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 40 + 40+ 40 + 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI 3- SAĞLIKLI HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.(2saat)

HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.(2saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Mevsim meyveleri ve Sebzeleri

-Etkinlik Zamanı

Ø  Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.

Ø  Mevsimine göre giyinmenin vücut sağlığımız açısından önemli olduğu vurgulanır.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

– Kıyafet Seçerken

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Mevsiminde tüketilmeyen meyve ve sebzelerin zararı var mıdır araştıralım.

En sevdiğiniz mevsimin resmini çizin.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Kış ve yaz mevsiminde yetişen sebze ve meyveler aynı mıdır? Neden?

Kışın neden ince kıyafetler giymeyiz?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN 20. Hafta 10-14 ŞUBAT 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
SINIF 2

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI 2.2. Aktif Ve Sağlıklı Hayat
ALT ÖĞRENME ALANI 2.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik
 KAZANIMLAR BO.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
 İstasyon  Çalışmaları:  Öğrenciler  gruplara  ayrılır.  Oyun  oynanacak  mekanda  birkaç  istasyon oluşturulur. Her istasyona bir isim verilir. Birinci istasyonda grup sayısı kadar karışık şekilde rakamlar bulunur. Öğrenciler bunları sıraya sokarlar. Sonra ikinci istasyona geçilir burada iki, üç kova ve kova sayısı  kadar  renkte  toplar  bulunur.  Öğrenciler   topları,aynı  renkteki  kovaların  içine  doldurmaya çalışırlar. Her defasında bir kişinin bir top koyma hakkı var. Öğretmenin başla komutunu vermesiyle

öğrenciler oyuna başlar. Gruplar oyunu bitirince istasyonlar değiştirilir.

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar) “Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerinden yararlanılabilir. Bayrak yarışı oyunları, hedef oyunları (28-29. kartlar) FEK’leri fiziksel uygunluğu destekleyen içeriği yansıtmaktadır.
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilerin kalp‐dolaşım sistemi dayanıklılığı (örneğin hızlı yürüyüş, koşu, bisiklet sürme vb.), kas kuvveti ve dayanıklılığı (örneğin mekik, şınav, sıçrama vb.) ve esneklik (özellikle otur uzan esnetme vb.) özelliklerini geliştirici etkinliklerin tamamının oyun ve fiziki etkinliklerin içeriğinde olması sağlanmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN  20.Hafta 10-14 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

SÜRE  40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR  G.2.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Resim defteri, boya kalemleri, çorap
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Çeşitli renkli kâğıtları geometrik şekiller hâlinde kâğıt makasıyla (ucu kütmakas) büyüklü küçüklü keserek, bir yüzey üzerinde diledikleri biçimdedüzenleyebilirler. İstedikleri yerlere geometrik biçimler kazandırdıkları nesneleri boyayıp karton baskı, sebze baskısı vb. yaparak çalışmayı tamamlayabilirler.

Öğrenciler yaptıkları çeşitli kuklaları oynatırlar. Ellerine geçirdikleri eski ama temiz açık renkte bir çoraba düğmeler, minik kumaş parçaları, ipleri yapıştırarak ya da boyayarak yüz unsurları yaparlar. Yün ipleri yapıştırarak saçları oluştururlar. Ayrıca kese kâğıdı ile de aynı yöntemle veya yüz unsurlarını kesip çıkararak el kuklaları oluşturabilirler. Her kukla için değişik sesler uydurarak kuklaları diledikleri gibi konuşturabilirler.

Renk:Ara renk

Form:Küp, silindir, piramit, koni, küre vb. üç boyutlu form

Çizgi:Dikey, yatay, diyagonal

Biçim/Şekil:İki boyutlu geometrik ve organik

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

 

Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar
  BÖLÜM IV
 

Ölçme Değerlendirme

Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

2.SINIF MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 20.Hafta 10-14 ŞUBAT 2020

    BÖLÜM I:

Süre: 40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

 BÖLÜM II:

KAZANIMLAR Mü.2.B.2. Dağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Bilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Müziklerde esere anlam katacak uygun hız ve gürlüğe dikkat edilmelidir.

 Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Hız ve Gürlük

B. Müzikte Hız ve Gürlük

1) Kardan Adam

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Şarkıları gürlük özelliklerine dikkat ederek birlikte seslendirir.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 20.Hafta

10-14 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Masal dinleme, anlatma
KAZANIM Kısa bir masalı, bir öyküyü anlatabilmek

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Okuma, anlatım, yorumlama, tartışma, tümevarım, tümdengelim
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Masal örneği
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         “Önce masalın resimlerini göstereyim sizlere.

Resimlere bakalım ve düşünelim. Bu resimler bizlere neler anlatıyor acaba?

Masalımızın adı …………”

Masalın bulunduğu sayfalar öğrencilere açtırılır

“Şimdi arkanıza yaslanın, okuyacaklarımın hepsi çok hoşunuza gidecek.”

 • Masala ait resim üzerinde konuşulması,
 • Masalın okunması
 • Öğrenciler tarafından anlatılması
 • Öğrencilerin; konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri,

Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi

 

 

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 20.Hafta

10-14 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Film izleme
KAZANIM Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

 

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Dinleme ve İzleme, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tüme Varım, Tümdengelim
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Film izleme

Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

2.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme;

 

·  “İzlenen bir filmin, bir oyunun, okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması,

Olayların,  bu olayların sırasının, neden ve sonuçlarının, olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin,  olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerinin açıklanması,

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi – değerlendirilmesi

2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
960
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER