2.Sınıf 21.Hafta Günlük Planları

2.Sınıf 21.Hafta Günlük Planları                  

 TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN  21.Hafta 17-21 ŞUBAT 2020

BÖLÜM I:

Süre: 10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI 5-DOĞA VE EVREN

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.T.2.2. KONUŞMAT.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

T.2.3. OKUMA

T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.

T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin ederT.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.T.2.4. YAZMAT.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİN KÜÇÜK PENGUEN
ETKİNLİK SÜRECİ
** Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.

*Öğrenciler konuşmalarında yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

*a) Beden dili hakkında kısa bilgi verilir. Öğrenciler konuşmalarında beden dilini etkili kullanmaları için teşvik edilir.

b)  Konuşmalarda  nezaket  kurallarına  uymanın  (yerinde  hitap  ifadeleri  kullanma,  göz  teması  kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.

c) Akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde dikkat edilecek hususlar belirtilir.

* a) Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.

b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.

*a) Kartpostal ve/veya tebrik kartı yazdırılır.

b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir.

c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.

*Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.

*a)  Büyük  harflerin  adres  yazımında,  bayram  isimleri  (Cumhuriyet  Bayramı,  Kurban  Bayramı  vb.)  ve tarihlerin (29 Mayıs 1453 vb.) yazımında kullanıldığı belirtilir.

b) Nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

2.SINIF MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 21.Hafta  17-21 ŞUBAT 2020

    BÖLÜM I:

Süre: 40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI 4.ÜNİTE/ SAYILAR VE  İŞLEMLER
ALT ÖĞRENME ALANI Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 BÖLÜM II:

KAZANIMLAR M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.(3saat)

M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.(2saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar, boya kalemleri birim küpler,abaküs
TERİMLER VEYA KAVRAMLAR: Çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Gerçek nesnelerle yapılan çalışmalara yer verilir.

Ø  Çarpma işlemi eş sayıya sahip birden fazla gruptaki varlıkların toplam sayısını bulmakta kullanılır.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Ø  a)Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur.

b) 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar.

c) Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir.

ç) Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosu oluşturulur.

d) Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisi açıklanır

Ø  Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoluna çarpma işlemi denir. Çarpılan sayılara çarpan, sonucuna çarpım denir. “x” çarpma işleminin işaretidir.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir. Konu bir sonraki ders devam edilir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çubuklar, fasulyeler ile çarpma işlemleri yaptırılır.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

3×4 sayısını görsellerle gösterin.
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN  21.Hafta   17-21 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 40+ 40 + 40 + 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI 4- GÜVENLİ HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.(3saat)

HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.(1saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım yolları ile bu yollarda kullanılan taşıtlar üzerinde durulur.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Ünite Hazırlıklarımız

-Ulaşım Türleri ve Araçları

-Etkinlik Zamanı

Ø  Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servisi gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik kurallarına uyma (emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanma, pencerelerden sarkmama, sürücüyü ve etrafını rahatsız etmeme, ayakta ve üzeri açık araçlarda yolculuk yapmama, araca binme ve araçtan inme kuralları vb.) üzerinde durulur.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ø  Konu bir sonraki derse de aktarılır.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Ulaşım Araçlarında Güvenlik

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Taşıt görselleriyle ulaşım araçları ile ilgili pano hazırlanır.

Toplu taşıma araçlarını kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir aile büyüklerinize sorun?

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Karayolu taşıtları nelerdir? Havayolları taşıtları nelerdir? Denizyolu taşıtları nelerdir?
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN 21. Hafta

17-21 ŞUBAT 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
SINIF 2

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI 2.2. Aktif Ve Sağlıklı Hayat
ALT ÖĞRENME ALANI 2.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik
KAZANIMLAR BO.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
 İstasyon Çalışmaları(Geriye Sayim):

1’den 5’e kadar sayılar yazılır. Öğrenciler saat yönünün tersine hareket etmeye başlarlar. Öğretmen

“5 tur koşu, 1 tur yürü” komutunu verir. Her öğrenci hareketi tamamladıktan sonra öğretmen “ 4 tur ip atlayarak ilerle, 1 tur yürü” komutunu verir. Hareket bittikten sonra öğretmen “ 3 tur geri yengeç

yürüyüşü,  1 tur  ayakta  yürü”  komutunu  verir.  Hareket  bittikten  sonra  “  2  tur  aerobik  dans adımlarından birini seç ve 1 tur yürü”. En son olarak da “ 1 tur galop adımı yap ve yürü” diyerek çalışmayı sonlandırır.

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar) “Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerinden yararlanılabilir. Bayrak yarışı oyunları, hedef oyunları (28-29. kartlar) FEK’leri fiziksel uygunluğu destekleyen içeriği yansıtmaktadır.
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilerin kalp‐dolaşım sistemi dayanıklılığı (örneğin hızlı yürüyüş, koşu, bisiklet sürme vb.), kas kuvveti ve dayanıklılığı (örneğin mekik, şınav, sıçrama vb.) ve esneklik (özellikle otur uzan esnetme vb.) özelliklerini geliştirici etkinliklerin tamamının oyun ve fiziki etkinliklerin içeriğinde olması sağlanmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN   21. Hafta

17- 21 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

SÜRE  40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR  G.2.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Resim defteri, boya kalemleri
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Sınıfa bol miktarda kolları olan kuru bir dal parçası getirilir. Yere gazete kâğıtları serilir. Öğrenciler, grupça, çeşitli renklerde hazırlanan tutkallı boya ya da akrilik boyayla kalın fırçalar kullanarak dalları rengârenk boyarlar. Dalların uçlarına minik toplar halinde hazırlanan oyun hamurları ya da patlamış mısırlar batırılır.

Görsel sanat çalışmalarında sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık) kullanmaları sağlanır.

Renk:Ara renk

Form:Küp, silindir, piramit, koni, küre vb. üç boyutlu form

Çizgi:Dikey, yatay, diyagonal

Biçim/Şekil:İki boyutlu geometrik ve organik

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

 

Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar  

 

  BÖLÜM IV
 

Ölçme Değerlendirme

 

Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

2.SINIF MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN  21.Hafta  17-21 ŞUBAT 2020

    BÖLÜM I:

Süre: 40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         MÜZİK KÜLTÜRÜ

 BÖLÜM II:

KAZANIMLAR Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Bilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örneklere yer verilmelidir.

 Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Müzik Türlerimiz

1)       Farklı Türlerdeki Müzikleri Dinliyorum

Uzun İnce Bir Yoldayım

Eski Dostlar

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Geleneksel müzik türlerimizi tanır.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN  21.Hafta

17-21 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Oyun Oynama
KAZANIM Dostça oynama ve yarışma yapabilme

 

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Oyun Oynama

Dostça oynama ve yarışma yapabilme

DAVRANIŞLAR

1.  Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma

Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?

İçinizden birinizi ebe seçelim.

Kim olsun?

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.

Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu?

 

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN  21.Hafta

17-21 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Güzel Konuşma Yazma
KAZANIM Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşayarak öğrenme
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1.  Masal anlatmaya istekli olma

2.  Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma

     3.Masalı doğal bir sesle anlatma

·         Size bir öykü anlatacağım.

Çok seveceğinizden eminim.

Şimdi herkes arkasına yaslansın.

Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız.

Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Anlatılan öyküyü kurallara uygun dinleyebildi mi?

2. Dinlediği öyküyü anlatabildi mi?

 

 

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
960
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER