2.Sınıf 22.Hafta Günlük Planı

2.Sınıf 22.Hafta Günlük Planı

2.SINIF TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN  22.Hafta   24-28 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI 5-DOĞA VE EVREN

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.
T.2.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular. T.2.2. KONUŞMA
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.T.2.3. OKUMA
T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.T.2.4. YAZMAT.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.2. Şiir yazar.
T.2.4.3. Kısa metinler yazar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİN ORMANLAR ( DİNLEME METNİ )
ETKİNLİK SÜRECİ
* Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.

* Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede) yöneltilir.

*Öğrencilerin  tanıdıkları  kişiler,  bildikleri  yerler  ve  yaşadıkları  olaylar  hakkında  konuşmalar  yapmaları sağlanır.

* a) Kartpostal ve/veya tebrik kartı yazdırılır.

b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir.

c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

2.SINIF MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN  22.Hafta

24-28 ŞUBAT 2020

      BÖLÜM I:

Süre: 40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI 4.ÜNİTE/ SAYILAR VE İŞLEMLER
ALT ÖĞRENME ALANI Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar, boya kalemleri birim küpler,
TERİMLER VEYA KAVRAMLAR: Çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  a)Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur.

b) 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar.

c) Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir.

ç) Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosu oluşturulur.

d) Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisi açıklanır

Ø  Konu ile ilgili örnekler yapılır. Öğrencilerin ezberden çok yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir. Konu bir sonraki ders devam edilir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çubuklar, fasulyeler ile çarpma işlemleri yaptırılır.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

2×0=?

5×1=?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN  22.Hafta

24-28 ŞUBAT 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 40 + 40 + 40 + 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI 4- GÜVENLİ HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.(2saat)

HB.2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.(2saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Konu kaldığı yerden devam edilir.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Ulaşım Araçlarında Güvenlik

-Etkinlik Zamanı

Ø  İhtiyaç duyduğunda nasıl ve kimlerden yardım isteyeceği ile ihtiyaç duyanlara yardım ederken nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde durulur.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ø  Bir sonraki ders konuya devam edilir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Yardım Ederken

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Bindiği taşıtların resimleri çizilir.

Trafikte kimlerin yardıma ihtiyacı olur araştıralım.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Taşıtları kullanırken uymamız gereken kurallar nelerdir?
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

2.SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN  22. Hafta

22-28 ŞUBAT 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
SINIF 2

BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI 2.2. Aktif Ve Sağlıklı Hayat
ALT ÖĞRENME ALANI 2.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri
KAZANIMLAR BO.2.2.2.1. Sağlıklı olmak için oyun ve fiziki etkinliklere neden katılması gerektiğini açıklar.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
 PAZARA GİDELİM: Aşağıdaki “Pazara Gidelim” şarkısı hareketleri ile birlikte öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir

PAZARA GİDELİM

Pazara gidelim, bir tavuk alalım.

Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yiyelim.

Pazara gidelim, bir kedi alalım.

Pazara gidip bir kedi alıp ne yapalım?

Miyav miyav, miyav miyav diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yemeyelim.

Pazara gidelim, bir köpek alalım.

Pazara gidip bir köpek alıp ne yapalım?

Hav hav, hav hav diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yemeyelim.

Şarkıdaki  pazardan  alınan  malzemeler  öğrencilerin  sağlıklı  beslenmesi  için  gerekli  olan  besin maddelerinden de seçilebilir.

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar) “Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerden yararlanılabilir.”
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilere büyümelerinde, olgunlaşmalarında, zihinsel gelişimlerinde ve sosyalleşmelerinde oyun ve fiziki etkinliklere katılmanın önemli olduğu fark ettirilmelidir.

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN  22. Hafta

24-28 ŞUBAT 2020

    BÖLÜM I:

SÜRE  40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.2. Kültürel Miras

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR  G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari elemanları açıklar.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Resim defteri, boya kalemleri,Kültürümüze  ait görseller
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Cumba,  kerpiç,  dikdörtgen pencere, avlu,  çatı,  tavan, kapı gibi  mimari  elemanlar  örnekler  üzerinden gösterilir.

Halk mimarisi örnekleri fotoğraflar yoluyla tanıtılır. Öğrencilerin araştırmalarına dayanarak halk mimarisini koruma ve yaşatma yöntemlerine ilişkin önerileri alınır.

Öğrencilerin araştırmalarından, örnek metin ve fotoğraflardan hareketle halk mimarisindeki konutun bölümleri, yardımcı yapıları ve işlevleri açıklanır.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar  Sivil Savunma Günü    (28 Şubat)
  BÖLÜM IV
Ölçme Değerlendirme Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

2.SINIF MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN  22.Hafta

24-28 ŞUBAT 2020

    BÖLÜM I:

Süre: 40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         MÜZİK KÜLTÜRÜ

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Bilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örneklere yer verilmelidir.

Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Müzik Türlerimiz

1)       Farklı Türlerdeki Müzikleri Dinliyorum

Ceddin Deden

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Geleneksel müzik türlerimizi tanır.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN  22.Hafta

24-28 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Oyun Oynama
KAZANIM Dostça oynama ve yarışma yapabilme

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Oyun Oynama

Dostça oynama ve yarışma yapabilme

DAVRANIŞLAR

1.   Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma

Bu Kim Oyunu

Çocuklar, yarım halka biçiminde ( yere ta da iskemleye ) otururlar.

Öğretmen sorar:

“-Ben kara gözlü, kıvırcık saçlı bir kız görüyorum; kim bu ?”

Çocuklar, öğretmenin bakmakta olduğu çocuğa bakarak, sorduğu kızın kim olduğunu bulurlar, adını söylerler.

Aynı oyun, çocukların aşağıda gösterilen başka özellikleri sorularak da oynanır:

a)Göz renkleri ve biçimleri ( mavi, kahverengi, yeşil, kara, ela, iri, küçük… vb )

b)Yüz biçimleri ( yuvarlak, uzun… vb )

c)Saç rengi ve biçimi ( kara, sarı, kahverengi, kıvırcık, düz, dalgalı; uzun, kısa… vb )

Bu tür oyunlar, usandırmamak koşuluyla, arkadaşlarının çeşitli özelliklerini ( ve bu arada renkleri ) çocuklar öğreninceye kadar sürdürülür.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

 2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN  22.Hafta  

24-28 ŞUBAT 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Şarkı Öğrenelim
KAZANIM Birlikte çalışabilme, arkadaşlarına uyabilme

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak-yaşayarak öğrenme, uygulama.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Müzik kitabi, müzik defteri, teyp, ses bandı
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
·         Şarkı Öğrenelim

Birlikte çalışabilme, arkadaşlarını uyabilme

DAVRANIŞLAR

1.  Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanma

2.  Şarkı söylerken arkadaşlarına uyma

Bildiğiniz bir şarkıyı arkadaşlarınıza söyler misiniz?

Başka kimler şarkı söylemek ister?

Tahtaya bir şarkı yazacağım. Herkes iyi takip etsin.

Şarkının sözleri tahtaya yazılır. Ezgisiyle okunur. Tahtaya yazılan şarkıyı söylemek isteyen öğrenciler dinlenir. Grup veya sınıfça şarkı söylenir.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Şarkının hareketlerini yaparak söyleme.

2.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
960
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER