2.Sınıf 23.Hafta Günlük Planları

2.Sınıf 23.Hafta Günlük Planları

TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN 23.Hafta  2-6 MART 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI 6-VATANDAŞLIK BİLİNCİ

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.T.2.2. KONUŞMA
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.T.2.3. OKUMA
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
 

T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.

T.2.4. YAZMA

T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
T.2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar.
T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİN SEPETİMDEKİ DOMATESLER NEREDEN GELDİ
ETKİNLİK SÜRECİ
* Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.

* Öğrenciler konuşmalarında yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

*Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.

*a) Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.

b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.

*Görsellerle desteklenerek kısa ve basit yemek tarifleri ile çocuk oyunları yönergelerinden faydalanılır.

*Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN  23.Hafta 2-6 MART 2020

    BÖLÜM I:

Süre: 40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI 4.ÜNİTE/ SAYILAR VE İŞLEMLER
ALT ÖĞRENME ALANI Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 BÖLÜM II:

KAZANIMLAR M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.(2saat)

M.2.1.4.3.Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer(3saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar, boya kalemleri birim küpler,
TERİMLER VEYA KAVRAMLAR: Çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Doğal Sayılar ile ilgili işlemlere devam edilir.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Ø  Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.

Ø  Problemin anlaşılabilmesi için nesnelerden görsellerden yararlanılır.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

2-A sınıfında 14 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci oturduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN  23.Hafta 2-6 MART 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 40 + 40 + 40 + 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI 4- GÜVENLİ HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR HB.2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.(1saat)

HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.(3saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  İhtiyaç duyduğunda nasıl ve kimlerden yardım isteyeceği ile ihtiyaç duyanlara yardım ederken nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde durulur.

Ø  Bir önceki ders tekrar edilerek konuya başlanır ve devam edilir.

Ø  Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Yardım Ederken

-Etkinlik Zamanı

Ø  Ailesi ve yakın çevresinin telefon numaralarını bilmenin önemi vurgulanır. Ayrıca gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155 ve jandarma 156, AFAD 122;  Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı Alo 183 kurum ve telefon numaraları ele alınır.

Ø  – Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Acil Durumlarda

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Trafikte kimlerin yardıma ihtiyacı olur araştıralım.

Gereksiz yere acil telefon numaralarını aramak nasıl olumsuz sonuçlara neden olur? Sınıf içerisinde tartışmaları sağlanabilir?

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Başkasına yarım ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Acil durumda aramamız gereken telefon numaraları nelerdir?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN 23. Hafta  2-6 MART 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
SINIF 2

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI 2.2. Aktif Ve Sağlıklı Hayat
ALT ÖĞRENME ALANI 2.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri
 KAZANIMLAR BO.2.2.2.1. Sağlıklı olmak için oyun ve fiziki etkinliklere neden katılması gerektiğini açıklar.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
 Erken Yatarım Erken Kalkarım:  Aşağıdaki “Erken Yatarım” şarkısı hareketleri ile birlikte öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

ERKEN YATARIM

Erken yatarım, erken kalkarım

Bir yumurtayı sütle çırparım

Kızarmış ekmek, biraz da peynir

Amman efendim ne güzel yenir

Erken yatınca erken kalkınca,

Çantama kitap, kalem koyunca,

İster yaz olsun, isterseniz kış,

Haydi okula, tıpış da tıpış

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar) “Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerden yararlanılabilir.”
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilere büyümelerinde, olgunlaşmalarında, zihinsel gelişimlerinde ve sosyalleşmelerinde oyun ve fiziki etkinliklere katılmanın önemli olduğu fark ettirilmelidir.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN   23. Hafta  02-06 MART 2020

   BÖLÜM I:

SÜRE  40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.2. Kültürel Miras

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR  G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari elemanları açıklar.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Resim defteri, boya kalemleri, kültürümüze ait görseller
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Cumba,  kerpiç,  dikdörtgen pencere, avlu,  çatı,  tavan, kapı gibi  mimari  elemanlar  örnekler  üzerinden gösterilir.

Öğrencilerin araştırmalarından, örnek metin ve fotoğraflardan hareketle halk mimarisindeki konutun bölümleri, yardımcı yapıları ve işlevleri açıklanır.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar  Yeşilay Haftası (1Mart gününü içine alan hafta), Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)
  BÖLÜM IV
Ölçme Değerlendirme Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 23.Hafta 2 -6 MART 2020

    BÖLÜM I:

Süre: 40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         DİNLEME- SÖYLEME

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR Mü.2.A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Bilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
a) Birlikte şarkı söylerken dikkat edilecek kurallar, beyin fırtınası yaptırılarak belirlenir ve şarkı daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilir.

b) Öğrencilerin seslerini şarkı söylerken uygun ton ve gürlükte (bağırmadan) kullanmaları gerektiğine dikkat çekilir.

c) Öğrencilerin diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek sınıfın uyum içinde olması sağlanmalıdır.

 Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Birlikte Söyleyelim

1)Şarkı Söyleme Kuralları

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Şarkıları daha güzel söylemek için uymamız gereken kuralları öğrenir.

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 23.Hafta  2-6 MART 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Konuşma
KAZANIM Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Konuşma, hazırlıklı konuşma, hazırlıksız konuşma, toplum, doğal ses

Yaparak-yaşayarak öğrenme, uygulama, sözlü anlatım, drama

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Kısa süreli el çırpma oyunu

Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman, hepimiz yapabiliriz ve yaparız.

Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir?

Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır. Oyuncak telefonla, telefonla görüşme oyunu oynatılır vb.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN  23.Hafta 2-6 MART 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Oyun Oynama
KAZANIM Dostça oynama ve yarışma yapabilme

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Oyun Oynama

Dostça oynama ve yarışma yapabilme

DAVRANIŞLAR

1.Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma

YUVARLANAN TOPTAN KAÇ

Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrılan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki çocuklar bir voleybol topunu ortadaki çocuğa doğru yuvarlayarak onu vurmaya çalışırlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer değiştirerek oyuna devam edilir.

 Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
960
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER