2.Sınıf 24.Hafta Günlük Planları

 

2.Sınıf 24.Hafta Günlük Planları

TÜRKÇE DERSİ GÜNLÜK PLAN 24.Hafta  9-13 MART 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 10 ders saati
DERS TÜRKÇE
SINIF 2
TEMA NO/ TEMA ADI 6-VATANDAŞLIK BİLİNCİ

BÖLÜM II:

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.T.2.2. KONUŞMA
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.T.2.3. OKUMA
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.T.2.4. YAZMAT.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
T.2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar.
T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim, yaparak yaşayarak öğrenme vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo, şema ve görseller, görsel iletişi araçları
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflama,  sorgulama,  ilişki kurma,  analiz sentez  yapma  ve  değerlendirme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
METİN SEPETİMDEKİ DOMATESLER NEREDEN GELDİ
ETKİNLİK SÜRECİ
* Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.

* Öğrenciler konuşmalarında yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

*Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.

*a) Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.

b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.

*Görsellerle desteklenerek kısa ve basit yemek tarifleri ile çocuk oyunları yönergelerinden faydalanılır.

*Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

– Gözlem formları,Çalışma yaprakları, Sözlü anlatım, Görselleştirme,  Rol yapma, Çalışma dosyası, Bireysel değerlendirme formları kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

– Sözlü  ve yazılı etkinlik çalışmaları yapılır.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN 24.Hafta  9-13 MART 2020

   BÖLÜM I:

Süre: 40+ 40 dakika
DERS HAYAT BİLGİSİ
SINIF 2
UNİTE NO/ÜNİTE ADI 4- GÜVENLİ HAYAT

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.(2saat)

HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.(2saat)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, Anlatım, Tüme varım, Tümdengelim, Grup tartışması, Gezi gözlem, Gösteri, Soru yanıt, Örnek olay, Beyin fırtınası, Canlandırma, Grup çalışmaları Oyun, Rol yapma, Canlandırma
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, konularla ilgili tablo ve şemalar, boyama kalemi
KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Teknolojik ürünlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda çevresindekileri gerekli durumlarda nezaket kuralları çerçevesinde uyarması üzerinde durulur.

Ø  – Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Teknolojiyi Kullanırken

-Etkinlik Zamanı

Ø  Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği üzerinde durulur.

Ø  – Ders kitabındaki yönergeler takip edilerek konu işlenir.

Ders Kitabında işlenecek konu ve etkinlikler;

-Oyun oynarken

-Etkinlik Zamanı

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Pet bardaklardan telefon yapılıp kullanımı arkadaşları ile konuşmaları sağlanır.

En çok oyun oynadığınız yerler neresidir?

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Uzun süre ekrana bakmak sağlığımızı nasıl etkiler?

Oyun oynarken nelere dikkat edersiniz?

Güvenli oyun alanları nerelerdir?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

     Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalıdır.

Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

2.SINIF MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 24.Hafta  9-13 MART 2020

      BÖLÜM I:

Süre: 40+ 40+ 40+  40 + 40 dakika
DERS MATEMATİK
SINIF 2
UNİTE NO/ÖĞRENME ALANI 4.ÜNİTE/ SAYILAR VE İŞLEMLER
ALT ÖĞRENME ALANI Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 BÖLÜM II:

KAZANIMLAR M.2.1.4.3.Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Sınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar, boya kalemleri birim küpler,

 

TERİMLER VEYA KAVRAMLAR: Çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım
ETKİNLİK SÜRECİ
Ø  Çarpma işlemi ile ilgili problemlere devam edilir

Ø  Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.

Ø  Problemin anlaşılabilmesi için nesnelerden görsellerden yararlanılır.

Ø  Ders kitabında verilen etkinlikler ile ders işlenir.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Her blokta 8 daire bulunan bir sitede 5 blok vardır. Buna göre bu sitede toplam kaç daire vardır?
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ GÜNLÜK PLAN 24. Hafta   9- 13 MART 2020

BÖLÜM I:

Süre: 5 Ders Saati
DERS OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER
SINIF 2

 BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI 2.2. Aktif Ve Sağlıklı Hayat
ALT ÖĞRENME ALANI 2.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri
KAZANIMLAR BO.2.2.2.2. Fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları açıklar.
ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme, Anlatım, Gösterip yaptırma
DERS ALANI                   Sınıf ve okul bahçesi
ETKİNLİK SÜRECİ
Hızlıyım  Yavaşım:  Öğrenciler  iki  gruba  ayrılırlar.  Her  grubun  birer  gazete  kağıdı  olur.  Öğrenciler çizginin arkasında sıraya geçerler. Sıranın başındaki kişi gazete kağıdını göğsüne koyar ve belirlenmiş mesafeden  koşarak  döner  ve  tekrar  sırasına  gelir.  Öğrencinin  hızına  göre  gazete  kağıdı  göğsünün üzerinde kalmalıdır. Gazete kağıdı yere düşerse öğrenci yavaş koştuğunu anlar. Hızlı koşunca gazete kağıdının düşmediğini  fark  eder.  Her  grubun  hızlı  ve  yavaş  etkinlik  kağıtları  olur.  Gazete  kağıdını düşürenler  etkinlik  kağıdında  yavaşa  çarpı  işareti  koyar.  Gazete  kağıdını  düşürmeyenler  ise  etkinlik kağıdında  hızlı  olan  yere  çarpı  işareti  koyar.  Tüm öğrenciler  koştuktan  sonra  grupların  kağıtları değerlendirilir. En çok gazete kağıdını düşürmeden yani hızlı koşan grup belirlenir.

İpin Altından Geç:  Karşılıklı iki öğrenci ipi tutarlar. Oyuna başlarken ip 40-50 cm. yukarıdan tutulur.

Daha sonra yavaş yavaş indirilir. Yere en yakın ipe değmeden geçen öğrenci başarılı olur.

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar) “Fiziksel Etkinlik Piramidi” FEK’inden yararlanılabilir.
BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Etkinliğe katılmada istekli mi?

Etkinlik sırasında kurallara uyuyor mu?

Paylaşım ve grup yardımlaşması yapıyor mu?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu oluşturan kavramlar: “vücut kompozisyonu” (boy vücut ağırlığı ilişkisi), “kalp‐dolaşım sistemi dayanırlığı” (aerobik dayanıklılık),“kas dayanırlığı ve kuvveti” ve “esneklik”tir. Öğrencilere fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları kendi ifadeleriyle açıklamaları için sorular sorulmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLAN  24. Hafta  09-13 MART 2020

   BÖLÜM I:

SÜRE  40 dakika
DERS GÖRSEL SANATLAR
SINIF 2-
ÖĞRENME ALANI         2.2. Kültürel Miras

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR G.2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürlere ait motifleri inceler.
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  Oyun ,sorgumla,analiz etme,değerlendirme,eleştirel düşünme, malzeme  kullanma, yaratıcı düşünme, medya okur   yazarlığı, sentez, gözlem yapma,  tasarım,  görsel okur   yazarlık, el-göz-beyin koordinasyonu,algılama,  inceleme, ilişkilendirme,çizim, boyama,  bireysel ve grup  çalışması
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Resim defteri, boya kalemleri, Farklı kültürlere ait görseller
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Özellikle sembolik anlamlar taşıyan yerel ve evrensel motifler üzerinde durulur. Yaratıcı drama yönteminden yararlanılarak grup çalışması ile incelenen motifler canlandırılabilir.  Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

Öğrencilerden bir kültüre ait belli başlı özellikleri (yaşadıkları ortamlar, giyimleri, millî renkleri vb.) araştırması istenir. Seçikleri bu kültüre ait özellikleri kendi kültürleri ile karşılaştırmaları istenir. Yaşadıkları ortamlar, beğenileri, giyimleri, örf ve adetleri ile güzellik anlayışları arasındaki belirgin farklılıkları vurgularlar. 23 Nisan Çocuk Bayramında farklı kültürlerden gelen çocukların gösteri kayıtları, farklı kültürlerin müzikleri, kıyafetleri, farklı kültürlere özgü ve onları tanıtan aksesuarlar, süs eşyaları (matruşka bebekler, yel değirmeni,vb), bayraklar, alfabeler, farklı dillerde söylenen çocuk şarkıları, kitaplar, vb. malzemelerden yararlanarak farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söylenir.Buna göre her uygarlığın güzellik ölçütlerinin kendi kültür özelliklerine göre belirlendiğinin anlaşılması sağlanır.

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme, proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrencilerin sevdiği öykü, masal, anı ile ilgili görsel çalışmalarda biçimlendirme basamakları ödevi verilebilir.

Çalışma grupları oluşturulabilir.

BÖLÜM III
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme Bireysel değerlendirme:

   -Çalışmada özgünlük, yaratıcılık var mı?

   -Zamanı iyi kullanıyor mu?

Grup değerlendirme:

   -Öğrenciler, ilginç ve etkileyici buldukları çalışmalar üzerinde tartıştırılır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar  Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart), İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
  BÖLÜM IV
 Ölçme Değerlendirme Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir.

Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Tercih edilen araç – gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

2.SINIF MÜZİK DERSİ GÜNLÜK PLAN 24.Hafta  9-13 MART 2020

    BÖLÜM I:

Süre: 40 dakika
DERS MÜZİK
SINIF 2
ÖĞRENME ALANI         DİNLEME- SÖYLEME

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR Mü.2.A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Anlatım, Soru-cevap, Araştırma-inceleme, Yaparak-yaşayarak Öğrenme, Üretme, Görev paylaşımı,
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER Bilgisayar, Ders Kitabı,
DERS ALANI                   Okul, sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
a) Birlikte şarkı söylerken dikkat edilecek kurallar, beyin fırtınası yaptırılarak belirlenir ve şarkı daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilir.

b) Öğrencilerin seslerini şarkı söylerken uygun ton ve gürlükte (bağırmadan) kullanmaları gerektiğine dikkat çekilir.

c) Öğrencilerin diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek sınıfın uyum içinde olması sağlanmalıdır.

 Ders Kitabında İşlenecek Konu Ve Etkinlik:

Birlikte Söyleyelim

2)Ilgaz

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Şarkıları kurallara uyarak birlikte seslendirir.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Öğrenciler etkinlik sürecine katılım sağladı mı?

Arkadaşları ile birlikte hareket edebildi mi?

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 23.Hafta  2-6 MART 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Oyun Oynama
KAZANIM Dostça oynama ve yarışma yapabilme

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yaparak yaşayarak öğrenme
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Oyun Oynama

Dostça oynama ve yarışma yapabilme

DAVRANIŞLAR

1.Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma

YUVARLANAN TOPTAN KAÇ

Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrılan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki çocuklar bir voleybol topunu ortadaki çocuğa doğru yuvarlayarak onu vurmaya çalışırlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer değiştirerek oyuna devam edilir.

 

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

 

Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

2.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ GÜNLÜK PLAN 24.Hafta  9-13 MART 2020

 BÖLÜM I:

SÜRE 40 dakika
DERS SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
SINIF 2
KONU Monolog
KAZANIM Topluluk karşısında konuşabilme.

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Monolog, mimik, el ve kol hareketleri.

Yaparak yaşayarak öğrenme.

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER
DERS ALANI                   Sınıf
ETKİNLİK SÜRECİ
Monolog

Topluluk karşısında konuşabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Monolog söylemeye istekli oluş.

2. Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle destekleme.

Konuşma yeteneğimizi geliştirmek neler yapmalıyız?

Konuşmalarımızda bizi dinleyen insanları etkilemek için konuşmalarımız esnasında nelere dikkat etmeliyiz?

Bu dersimizde monolog çalışması yapacağız.

“Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerekir.” açıklamaları öğretmen tarafından yapılır.

Sınıfta monolog çalışmaları yapılır.

 

Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri

Ortama uygun hareket etme, arkadaşını dinleme
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1. Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plan uygulanır. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
1108
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

  ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en büyük ha... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Sahte Kahraman hikaye ve yorum Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER