2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Sınıf Sene Başı 1.Zümre Toplantısı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Sınıf Sene Başı 1.Zümre Toplantısı

…………………………….. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2020-2021  Eğitim-Öğretim yılı 1. Sınıflar Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantımızı 25.08.2020 SALI günü saat 10:00’da okulumuzun 1/A sınıfında aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılması planlanmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

25/08/2020

Sınıflar Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:

 1)Açılış ve yoklama

2)Ünitelendirilmiş Yıllık Planlamalarının ve Günlük Ders Planlarının, eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına ve Atatürkçülük ile ilgili konulara uygun olarak yapılması,

3) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi

4) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

5) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

6) Davranışların kazandırılması ve Derslerin işlenişi sırasında teknolojinin kullanımı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

7)Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

8) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

9) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan analizler ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

10) Okulda Tasarruf Tedbirlerinin uygulanması ile İş sağlığı ve okul güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

11) Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; değerlendirmemelerin şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

12) Uyum haftasının planlanması

13) Serbest Etkinlik dersinin planlanması

14) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

15) Covid 19 Pandemisine karşı okulda ve dersliklerde alınacak tedbirler,

16) Dilek ve temenniler.

        25/08/2020

 UYGUNDUR

 …………………………..

Okul Müdürü

 

 …………………………. İLKOKULU 2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

 1. SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi            :  25 Ağustos 2020

Toplantı Yeri              : 1/A Sınıfı
Toplantı Saati             : 10:00
Toplantı No                : 1

 Toplantıya Katılanlar  :

GÜNDEM MADDELERİ:

 1)Açılış ve yoklama

2)Ünitelendirilmiş Yıllık Planlamalarının ve Günlük Ders Planlarının, eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına ve Atatürkçülük ile ilgili konulara uygun olarak yapılması,

3) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

4) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

5) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

6) Davranışların kazandırılması ve Derslerin işlenişi sırasında teknolojinin kullanımı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

7)Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

8) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

9) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan analizler ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

10) Okulda Tasarruf Tedbirlerinin uygulanması ile İş sağlığı ve okul güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

11) Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; değerlendirmemelerin şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

12) Uyum haftasının planlanması

13) Serbest Etkinlik dersinin planlanması

14) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

15) Covid 19 Pandemisine karşı okulda ve dersliklerde alınacak tedbirler,

16) Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1- Açılış ve yoklama

Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı ………………. açılış konuşması ile başladı. Tüm öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulunuldu. Yapılan yoklamada birinci sınıf öğretmenlerinin toplantıya eksiksiz katıldığı görüldü. Gündem maddeleri zümre öğretmenlerine sunularak ortak karar doğrultusunda kabul edildi. 1-…… Sınıf Öğretmeni ………………….toplantıda yazman olarak seçildi.

2) Ünitelendirilmiş Yıllık Planlamalarının ve Günlük Ders Planlarının, eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına ve Atatürkçülük ile ilgili konulara uygun olarak yapılması;

Sınıf öğretmeni ………………………tarafından  Sınıfların tüm derslerinde yeni öğretim programlarının uygulanacağını belirtti. ‘’Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretiminde “ Ses Temelli  İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi dik temel harflerle gerçekleştirilecektir.’’ dedi.  2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak derslerin öğretim programları incelendi.

Yıllık planların ilgili öğretim programları doğrultusunda hazırlanarak …………. Eylüle kadar, elektronik ortamda da saklanmasına karar verildi. Yıllık planların bir örneğinin dijital ortamda idareye verileceği, bir örneğinin de bastırılarak öğretmenin yanında bulunacağı belirtildi. Kılavuz kitabı olan derslerin günlük planının kitaptan kullanılmasına, kılavuz kitabı olmayan derslerde günlük plan yapılmasına karar verildi.

Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

Ünitelendirilmiş yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

1.SINIFTA DERSLERE GÖRE ATATÜRKÇÜLÜK KONUSU 

Ders Sınıf Kazanım ve Açıklama
Türkçe 1.Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüştür. Bu temalardan; “Erdemler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde işlenmesi zorunludur.

MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

15 Temmuz, Atatürk, Çanakkale, cesaret, Cumhuriyet, fedakârlık, gazilik, İstiklâl Marşı, kahramanlık, Kut’ül Amare, millî egemenlik, millî irade, millî kimlik, millî mücadele, Sarıkamış Harekâtı, şehitlik, vatanseverlik vb.

Görsel Sanatlar 1.Sınıf Program’ın sanatın önemine vurgu yapan kazanımlarında Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü ile kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik öğrenme alanları arasında bağlantı kurulmalıdır.

1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder (K.M).

Müzik 1.Sınıf Mü.1.A.10. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.

b) Öğrencilerin önemli gün ve haftalar dolayısıyla düzenlenecek Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları özgün çalışmaları da sergileyebilirler.

Mü.1.D.5. Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkıları tanır.

Öğrencilere bilişim teknolojisi cihazları aracılığıyla Atatürk’le ilgili şarkılar dinlettirilir. Sözlerdeki anlama dikkat çekilerek Atatürk’le ilgili belli başlı şarkılar tanıtılır.

Hayat Bilgisi 1.Sınıf HB.1.5. Ülkemizde Hayat HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.

Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur.

HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bu günler için yapılan hazırlıklar ile çocuklar için anlamı üzerinde durulur.

 1.Sınıflarda haftada 30 saat ders olduğu üzere ve bu derslere göre ders programı oluşturuldu. Ders saatleri ve ders programı aşağıda belirtilmiştir.

İlkokul 1.Sınıf Dersleri
Zorunlu Dersler Haftalık Ders Saati
Türkçe 10
Matematik 5
Hayat Bilgisi 4
Görsel Sanatlar 1
Müzik 1
Oyun ve Fiziki Etkinlik 5
Serbest etkinlik 4
GENEL TOPLAM 30

 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK GÖRSEL SANATLAR
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN MÜZİK SERBEST ETKİNLİK SERBEST ETKİNLİK SERBEST ETKİNLİK
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN SERBEST ETKİNLİK BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN

 İlk okuma yazma çalışmalarında dik temel harfler kullanılacaktır. Bu nedenle dik temel harflerin yazılış şekilleri ve seslerin veriliş tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Ünite konularının önceden belirlenen iş takvimi doğrultusunda ve belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine karar verildi. Toplantıda ünite süreleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

 SES GRUPLARI   TABLOSU VERİLİŞ SÜRESİ

GRUP NO SESLER SÜRE İŞ GÜNÜ / HAFTA
ÇİZGİ ÇALIŞ. DÜZENSİZ  ÇİZGİ  

21.09.2020

25.09.2020

1 HAFTA
ÇİZGİ ÇALIŞ. DÜZENLİ  ÇİZGİ 28.09.2020

02.10.2020

 

1 HAFTA
1.GRUP E -L -A -K-İ-N 05.10.2020

30.10.2020

 

 4 HAFTA
2. GRUP O-M-U-T-Ü-Y 02.11.2020

27.11.2020

 

3 HAFTA
3. GRUP Ö-R-I-D-S-B 30.11.2020

18.12.2020

 

 3 HAFTA
4. GRUP Z-Ç-G-Ş-C-P 21.12.2020

31.12.2020

 

2 HAFTA
5. GRUP H-V-Ğ-F-J 04.01.2021

15.01.2021

 

2 HAFTA
 

TEKRAR

 

 

TÜM SESLER

DİKTE ÇALIŞMALARI

18.01.2021

22.01.2021

 

 1 HAFTA

 

 

 

SERBEST OKUMA

 

 

TÜRKÇE  DERS KİTABI

 

08.02.2021

09.04.2021

 

9 HAFTA

3. DÖNEM

 

SERBEST OKUMA

 

 

TÜRKÇE  DERS KİTABI

 

19.04.2021

18.06.2021

 

9 HAFTA

4. DÖNEM

3) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerine görüşüldü.

 • Türkçe dersinde, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, soru-cevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması kararlaştırıldı.
 • Hayat Bilgisi dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 • Matematik dersinde yaparak yaşayarak öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, keşfederek öğrenme, soru-cevap, anlatım ve benzetişim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 • Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.
 • Müzik dersinde anlatım, tartışma, soru/cevap, araştırma/inceleme, oyunlaştırma ve gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

❖     Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde yaparak yaşayarak, anlatım ve gösteri yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 • Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliğe uygun yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

Konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre metot belirleyip  derslerin görsel kaynaklarla, resim ,sunu grafik vb. desteklenmesine karar verildi.

4) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

…………………..davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasın önemini belirtti. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına dahil olabilecek öğrenci olup olmadığının tespit edilmesine ve eğer varsa onlara uygun ders planlarının yapılmasının yerinde olacağı vurgulandı.

5) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

Sınıf öğretmenleri arasında bahçenin kullanımı okul kütüphanesinin kullanımın hakkında aralarında bilgilendirme ve planlama yapmalarının uygun olacağı………………….. tarafından belirtildi.

6) Davranışların kazandırılması ve Derslerin işlenişi sırasında teknolojinin kullanımı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

…………………….derslerde teknolojinin kullanılarak eğitim – öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturduğunu, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin bu amaçla kullanılabileceğini ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi. Ayrıca EBA, Okulistik, Morpakampüs vb. sitelerden yararlanılmasının faydalı olacağı dile getirildi. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde  bakanlığımızın EBA sitesinin  takip edilmesine karar verildi.

7) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

Sınıf   Öğretmeni …………   1.sınıf düzeyine uygun kitaplık oluşturulmasına, sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların gözden geçirilmesine, kitaplık defterinin tutulmasına, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasının uygun olacağı belirtildi

Sınıf   Öğretmeni …………   Okuma yazma öğretimi süreci boyunca dört çizgi, üç aralıktan oluşan standart Yazı Defteri kullanılmalıdır. Yazı defterindeki satır aralığı, 4 5 4 oranında, en az 1,3cm genişliğinde olmalıdır. Yazı defterindeki satırlar ilk okuma yazma öğretimi boyunca kullanılacak materyallerde harflerin ve hecelerin verildiği aşamalar daha geniş satır aralığı kullanılmalıdır dedi.

1.sınıflarda öğrencilerini temin etmesi gereken ders araç gereç ve kırtasiye malzemelerinin aşağıdaki listeye göre belirlenmesi, bu konuda velilere ekonomik yük oluşturacak isteklerde bulunulmaması yönünde görüş birliği sağlandı.

TÜRKÇE Küçük boy güzel yazı defteri. (40  yaprak)  (Dik temel harfler aralıklarına uygun)

Büyük boy güzel yazı defteri. (40  yaprak)  (Dik temel harfler aralıklarına uygun)

Büyük boy kenarı çizgili günlük defter (3 adet 40 yaprak Türkçe dersi için)

Üçgen kurşun  kalem(2 tane)

yuvarlak kurşun  kalem(6 tane)

Kırmızı kalem(6 tane)

kalemtraş(Büyük çöp kutulu)

silgi

 

MATEMATİK

Küçük boy kenarı çizgili KARELİ matematik defteri ( 60 yaprak),

Cetvel(30 cm uzunlukta) – gönye -Geometri takımı

Sayma için çubuklar veya fasülye

Abaküs

HAYAT BİLGİSİ   Küçük boy kenarı çizgili günlük defter (3 adet 40 yaprak)
GÖRSEL SANATLAR Resim defteri

Kuru boya-  Pastel boya-Keçeli kalem

(Boyalar 12 ve ya 24’lü takım olsun)

Oyun hamuru

Kağıt makası(Küt uçlu) ,yapıştırıcı,

DİĞER İHTİYAÇLAR Bant,Şeffaf kap,etiket,2 top fotokopi kağıdı,1 tane çıtçıtlı zarf dosya( Ödev ve etkinlikleri koymak için çıtçıtlı )

Renkli A4 kağıdı (değişik renklerden 3 er ya da 4 er tane)

Kağıt mendil ve ıslak mendil(Öğrencinin yanında olsun)

Beslenme örtüsü (Pandemi kurallarına göre beslenme saati uygulanmayabilir)

Kağıt havlu

 8) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, gezi, gözlem ve etkinliklerin planlanmasında pandemi kurallarına göre özellikle birebir temas kurulmayan ve sosyal mesafeye uygun etkinliklerin planlanması,

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMI
SIRA NO FAALİYET TARİHİ
1 FASULYE ATMA YARIŞMASI EKİM AYI
2 BALON PATLATMA YARIŞMASI KASIM AYI
3 HİKAYET TAMAMLAMA ARALIK
4 GÜZEL YAZI ÇALIŞMASI VE DEFTER SÜSLEME OCAK
5 İSTİKLAL MARŞI OKUMA MART
6 SINIF SÜSLEME NİSAN
7 ŞİİR YAZMA MAYIS
     
   

Birinci dönem öğrencilerin okula uyum süreci, yaş düzeyi ve hava şartları nedeniyle gezilerin ikinci dönem yapılması kararlaştırıldı.

Geziye gidilecek yerler belirlendi. Zümre öğretmenlerinin zümre kurulunu önceden bilgilendirmesi koşuluyla; sınıfın düzeyi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gezi yeri ve tarihi konusunda bireysel seçim yapabilmesi oy birliği ile kabul edildi

SINIFLAR ZÜMRESİ OLARAK İKİNCİ DÖNEM GİDİLECEK YER ve SOSYAL  FAALİYETLERİN LİSTESİDİR (Bu etkinliklerin uygulanmasında pandemi süresi dikkate alınarak gerekli güncelleme yapılabilecektir.)

 1. Gezi (Tarihi ve Turistik alanlar)
 2. Piknik
 3. Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri

9) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan analizler ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

…………………Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 20.maddesine göre İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterildiğini belirtti.

 Sınıf   Öğretmeni …………  Öğrencilerin kazanımları hakkındaki bütün bilgileri çoktan seçmeli ya da kısa cevaplı ölçme araçlarını kullanarak elde edemeyiz. Bu nedenle birden fazla teknikle değişik açılardan bilgi toplanmalıdır. Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri bu amaca hizmet etmektedir.” dedi.

Öğrenci başarısını belirlerken öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına karar verildi.

Sınıf   Öğretmeni …………       1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formlarının mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı. Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Birinci dönem Türkçe-Hayat Bilgisi-Matematik-Görsel Sanatlar-Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersleri için zümre öğretmenlerinin kullanabileceği ölçekler oluşturulmuş ancak aynı ölçeği kullanıp kullanmama öğretmenin tercihine bırakılmıştır.

10) Okulda Tasarruf Tedbirlerinin uygulanması ile İş sağlığı ve okul güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

Okulda tasarruf tedbirleri kapsamında elektrik, su, temizlik malzemelerinin tasarruflu kullanılmasına dair uygulamaların yapılması, bu konuda gerekirse yazılı ve görsel levhaların hazırlanarak gerekli yerlere asılması,

Sınıf prizlerine çocuk güvenlik kilitleri veya priz kapaklarınının takılması, dolapların duvara sabitlenmesi, sınıf ortamlarında teknolojik ürünlerin fişlerinin kullanılmadığı zamanlarda çekilmesi gerektiği vurgulandı. Okulumuzda alınması gereken tedbirler belirlendi.

 11) Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; değerlendirmemelerin şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

 12) Uyum haftasının planlanması

Sınıf   Öğretmeni …………bu sene uyum haftasının 14-18 Eylül tarihleri arasında olduğunu söyledi. Sınıf   Öğretmeni …………  Hazırlık döneminde uygulanacak en önemli etkinliğin PANDEMİ kurallarına uyum olması gerektiği açıklandı. Diğer etkinliklerin üç temel amacı bulunmaktadır: Birincisi ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştırmaktır. İkincisi ise derslere hazırlık çalışmaları yaparak okuma yazma çalışmalarına temel oluşturmaktır. Üçüncüsü Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde kazanımları belli oranda ele almaktır. Hazırlık döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu yaşı küçük öğrencilerin gelişim seviyelerine göre çalışmalarında daha fazla rehberlik yapılmasıdır. Derslerimizde renkli ve hareketli etkinliklerle dikkat toplanarak öğrencilerimizin sıkılmalarının önüne geçilebilir.” dedi.

Sınıf   Öğretmeni …………Uyum haftasında tüm okul personelinin veliler ve öğrencilerle tanışması, okul ve sınıf  kurallarının söylenmesi, okulun bölümlerinin gezilmesi, yönetici odası, öğretmenler odası, sınıf, koridor, kantin ve tuvaletlerin kullanımının anlatılması ve uygulama yapılması, teneffüste koridorlarda, merdivenlerde ve bahçede giriş-çıkışlarda dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması, öğrencilerin sevdikleri oyuncakları anlatması, oyuncaklar veya hayvanlarla ilgili bir şarkının dinletilmesi ya da istekli öğrencilere söyletilmesi, günlük olayların konuşulması, defter kullanma, kalem tutma, tahtayı kullanma, sınıf içi araç gereçlerin kullanımının öğretilmesi, hikaye anlatma, bildiği fıkrayı anlatma, resim defteri ve kağıtların hazırlanması, anlatılan masal konulu ya da serbest konulu resimlerin yapılması, tamamının panoya asılması, resimler üzerinde konuşma, öğretmen tarafından bir öykünün okunması veya anlatılması,  istekli öğrencilere masal anlattırılması, kalem saklama, deve cüce vb. sınıf içi oyunların oynatılması, kağıt katlama, kağıttan uçak, kuş vb. yapma çalışmaları, makas çalışmaları, ders sonunda atıkların birlikte toplanıp sınıfın düzenlenmesi, çalışmaların dosyalanması, öğrencilerin okuldan eve güvenle gelip gitmeleri için eğitim verilmesi, bir oyun öğrenme, birlikte oynama (şarkılı oyunlar tercih edilebilir) alışkanlığının kazandırılması, beden eğitimi için bahçede uygun bir alanda toplanılması, sıra olma, dağılma, toplanma, halka olma, yürüme çalışması, müzikli bir oyun, dans yada ront öğretilmesi ve birlikte oynatılması gibi etkinliklerin yaptırılabileceğini belirtti.

13) Serbest Etkinlik dersinin planlanması

……………………. serbest etkinlik derslerinde, okumayı sevdirmek, dikkatini odaklayabilmek amaçlı öğretmen tarafından okunacak hikaye okuma saati uygulanabileceği belirtildi. Gerek dikkat gerekse çizgi çalışmalarına yardımcı olması amacıyla labirent bulmaca, iki resim arasındaki farkı bulma, kayıp nesneleri bulma gibi etkinlikler uygulanabilir. Okul sevgisini arttırmak, katılımı arttırmak amacıyla şarkılar, rontlar oynatılabilir. Tekerlemeler sayesinde dil yetenekleri geliştirilebilir. Duygu ve düşünceleri ifade etme amaçlı drama çalışmaları yapılabilir. Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklere katılma bulmaca çözme, çizgi film ve belgesel izleme gibi etkinlikler yapılabilir dedi.

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Güzel konuşma-yazma
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma
 • Oyun
 • Film izleme
 • Hikaye seslendirme
 • İki resim arasındaki farkı bulma
 • Kayıp nesneleri bulma

Etkinlikleri, serbest etkinlik olarak seçilip, belirlenmiştir. Yine TTK’ nın ilgili kararının 10.maddesine göre; “Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.” maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 1+1+1+1 saat olarak uygulanacağında görüş birliğine varıldı. Serbest etkinlik planlarının aylık hazırlanmasına karar verildi.

SERBEST ETKİNLİK EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK
1. Güzel Kon.ve Yazma Labirent bulmaca Güzel Kon.ve Yazma Sayışma Tekerleme

 

2. Hikaye seslendirme

 

Hikaye seslendirme

 

İki resim arasındaki farkı bulma

 

Okuma Okuma
3. Labirent bulmaca. Güzel Kon.ve Yazma Şarkı Ve Türkü Söyleme Duygu ve düşüncelerini ifade etme Film izleme
4. Film izleme Duygu ve düşüncelerini ifade etme Tekerlemeler Oyun Şarkı Ve Türkü Söyleme

 

14) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

Başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının  düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Veli toplantılarının her sınıfta önemli olduğunu ve özellikle 1. Sınıfta bunun bir kat daha arttığını belirtti. Her dönem yapacağımız iyi planlanmış toplantıların önemi üzerinde durdu.

Toplantı No Veli Toplantı Tarihleri
1. Velî Toplantısı Eylül ayının 1.Haftası
2. Velî Toplantısı Aralık ayının son  haftası
3. Velî Toplantısı Dönem başı  2. hafta
4. Velî Toplantısı Mayıs ayının 2. haftası

 15) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler:

Okul açılması durumunda: sınıfların tenefüslerde havalandırılmasının; derslerde öğrencilerin maskeyle olmasının ve maskelerin doğru takıldığından emin olunmasının, öğrencilerin sürekli ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulunulmasını ……………… öğretmeni………………….. belirtti.

16) Dilek ve temenniler.

Zümre başkanı ………………..2020-2021 eğitin ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun dedi. Alınan kararlara uyulmasına karar verilerek toplantı sona erdi ve öğretmenlerce imza altına alındı.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………….İLKOKULU

 1. SINIFLAR ZÜMRE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR

                                                                                                        KARAR TARİHİ: ….08…2020

 1. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlarla ilgili olarak dersler için yıllık ve günlük plânı hazırlanmasına,
 2. Planların bir örneğinin çıktısının alınarak takip edilmesine,
 3. Yıllık planların bir örneğinin DİJİTAL ortamda idareye verilmesine,
 4. Sınıf yıllık çalışma takvimine uygun çalışılmasına,
 5. Ünite konularının belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine,
 6. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların sınıf panosunda sergilenmesine,
 7. Konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre metot belirleyip derslerin görsel kaynaklarla, resim ,sunu grafik vb. desteklenmesine,
 8. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,
 9. BEP öğrencisi olup olmadığının kontrol edilmesine, eğer varsa BEP planı yapılması,
 10. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bakanlığımızın EBA sitesinin takip edilmesine,
 11. Sınıf kitaplığı oluşturulup kitaplıkta bulunan mevcut kitapların gözden geçirilmesine, kitaplık defterinin tutulmasına, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına,
 12. Öğrencilerin değerlendirilmesinin öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına,
 13. Normal eğitim hakkında velilerin bilgilendirilmesine karar verildi.
 14. E-Okul sistemine öğrenci bilgilerinin 1 ay içerisinde eksiksiz olarak girilmesine ve veli bilgilendirme sisteminin velilere açıklanarak aktif kullanımlarının sağlanmasına karar verildi.
 15. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin çocuğa okulu sevdirecek şekilde ele alınmasının daha uygun olacağına
 16. 21 Eylül 2020 tarihinde uzaktan eğitime devam edilmesi halinde öğrencilerle whatsapp grupları oluşturulması derse katılan katılmayan öğrencilerle ilgili devamsızlıkların tutulması, derslere katılımı arttırmak için veliler ve idareyle iletişim halinde olunmasını; derslerde EBA’dan ve diğer digital içeriklerle öğrencilerin ödevlendirilmesi; internet erişimi olmayan öğrenciler için idareye bilgi verilmesini ve interneti olmayan öğrencilerin EBA Destek noktalarına yönlendirilmesi
 17. Pandemi dönemi tedbirleri olarak sınıfların tenefüslerde havalandırılmasına; derslerde öğrencilerin maskeyle olmasının ve maskelerin doğru takıldığından emin olunmasının, öğrencilerin sürekli ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulunulmasını sağlanmasına karar verildi.

OLUR

                                                       …/08/2020     

                                                     OKUL MÜDÜRÜ


BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
1068
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER