2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Sınıf Sene Başı 1.Zümre Toplantısı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Sınıf Sene Başı 1.Zümre Toplantısı

……………………….  İLKOKULU 2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

 1. SINIFLAR 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 Toplantı Tarihi            :  …… Ağustos 2020

Toplantı Yeri              : 2/A Sınıfı
Toplantı Saati             : 09.30
Toplantı No                : 1

 Toplantıya Katılanlar  :

2 – A Sınıf Öğretmeni ………………………..

2- B Sınıf Öğretmeni   ……………………….

GÜNDEM MADDELERİ

1)Açılış ve yoklama

2)Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3)Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

17) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

18) Serbest Etkinlik dersinin planlanması

19) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

21)2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim planlamalarının değerlendirilmesi

22) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler

23) Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1- Açılış ve yoklama

Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı ……………………nın açılış konuşması ile başladı. Tüm öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulunuldu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklâl Marşı okundu.

Yapılan yoklamada birinci sınıf öğretmenlerinin toplantıya eksiksiz katıldığı görüldü. Gündem maddeleri zümre öğretmenlerine sunularak ortak karar doğrultusunda kabul edildi.2-B Sınıf Öğretmeni ………………….toplantıda yazman olarak seçildi.

2) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

2019-2020  eğitim öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan karar gereği 2. Sınıf başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin kontrol edilmesi, okul idaresinin bilgisi ve onayı dahilinde; zümre tarafından ortak oluşturulacak ve okuma-dikte-sayma-toplama-çıkarma konularını kapsayacak uygun seviyeli değerlendirme sorularının hazırlanması, değerlendirme sorularının, ölçeklerin ve sonuçların değerlendirme bitiminde tutanak altına alınması, öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesi hakkında velisinin bilgilendirilmesi ve dönem sonunda öğrenci başarısındaki değişimin gözlenmesi kararlaştırıldı. 2-B Sınıf Öğretmeni ……….. önerisi üzerine seviye tespit sınavının 12 Eylül 2020  günü yapılması uygun görüldü.

3) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

Sınıf öğretmeni ………………………tarafından  Sınıfların tüm derslerinde yeni öğretim programlarının uygulanacağını belirtti. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak derslerin öğretim programları incelendi.

……………………….yıllık planların kılavuz kitaplarına göre hazırlanması gerektiğini belirtti. Yıllık planların …………. Eylüle kadar zümre olarak hazırlanıp, elektronik ortamda da saklanmasına karar verildi. Yıllık planların bir örneğinin dijital ortamda idareye verileceği, bir örneğinin de bastırılarak öğretmenin yanında bulunacağı belirtildi. Kılavuz kitabı olan derslerin günlük planının kitaptan kullanılmasına, kılavuz kitabı olmayan derslerde günlük plan yapılmasına karar verildi.

4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

Ünitelendirilmiş   yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

2.SINIFTA  DERSLERE GÖRE ATATÜRKÇÜLÜK KONUSU

Ders Sınıf Kazanım ve Açıklama
Türkçe 1-4.Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüştür. Bu temalardan; “Erdemler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde işlenmesi zorunludur.

MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

15 Temmuz, Atatürk, Çanakkale, cesaret, Cumhuriyet, fedakârlık, gazilik, İstiklâl Marşı, kahramanlık, Kut’ülAmare, millî egemenlik, millî irade, millî kimlik, millî mücadele, Sarıkamış Harekâtı, şehitlik, vatanseverlik vb.

Müzik 2.

Sınıf

Mü.2.A.4. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.

b) Öğrencilerin önemli gün ve haftalar dolayısıyla düzenlenecek Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları özgün çalışmaları da sergileyebilirler.

Hayat Bilgisi 2.

Sınıf

HB.2.5. Ülkemizde Hayat HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.

Atatürk’ün başarılı bir öğrenci olması, ailesine değer vermesi ve çocukluk anıları üzerinde durulur.

2.Sınıflarda haftada 30 saat ders olduğu belirlendi. Haftalık ders saatlerinin incelenmesinin ardından her şube öğretmeninin sınıfında dersine girecek olan İngilizce Öğretmeni ile vereceği ortak karar ve yapacakları ayarlamalar doğrultusunda en kısa sürede kendileri için uygun bir haftalık program hazırlamasına karar verildi.

İLKÖĞRETİM 2.SINIF DERSLERİ
DERSİN ADI HAFTALIK DERS SAATİ
HAYAT BİLGİSİ 4
TÜRKÇE 10
MATEMATİK 5
İNGİLİZCE 2
GÖRSEL SANATLAR 1
MÜZİK 1
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN 5
SERBEST ETKİNLİK 2

 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK İNGİLİZCE SERBEST ETKİNLİKLER
MATEMATİK GÖRSEL SANATLAR SERBEST ETKİNLİKLER İNGİLİZCE MÜZİK
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

 5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerine görüşüldü.

2/… Sınıf öğretmeni …………….bütün dersleri işlerken belirli gün ve haftalardan faydalanılması, gerek Hayat Bilgisi dersinde gerekse diğer derslerde işlenilmekte olan hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmesi ve yeni programa uygun olarak derslerin öğrenci merkezli ve mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenerek işlenmesi gerektiğini belirti.

     2/… Sınıf Öğretmeni ………….. Türkçe dersinde, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, soru-cevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması gerektiğini söyledi.

       2/…. Sınıf Öğretmeni …………..,   Hayat Bilgisi dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, drama, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiğini belirtti. Matematik dersinde soru-yanıt, beyin fırtınası, anlatım, alıştırmalar, grup tartışması, gösteri, rol yapma, problem çözme ve buluş yoluyla öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerekliliğini söyledi.

       2/…. Sınıf Öğretmeni ……………,   Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi, drama, örnek olay inceleme, sorgulama araştırma, birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme, disiplinler arası ilişkilendirme yapma, oyunlaştırma, eleştirel düşünme, işbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması ve gözlem yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

    2/…. Sınıf Öğretmeni ……………,  Müzik dersinde anlatım, tartışma, soru/cevap, araştırma/inceleme, oyunlaştırma ve gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

2/….. Sınıf Öğretmeni ……………….., Beden Eğitimi ve Oyun dersinde yaparak yaşayarak, anlatım ve gösteri yöntem ve tekniklerinden yararlanılmasının, Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliğe uygun yöntem ve tekniklerinin seçilmesi gerektiğini belirtti.

  2/……. Sınıf Öğretmeni ……………. günümüz teknoloji çağında derslerin işlenişi sırasında uygun teknolojik araç gereçlerin kullanılabileceğini söyledi.Sınıflarımızda bulunan akıllı tahtaların büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre metot belirleyip  derslerin görsel kaynaklarla, resim ,sunu grafik vb. desteklenmesine karar verildi.

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

…………………..davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasın önemini belirtti. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına dahil olabilecek öğrenci olup olmadığının tespit edilmesine ve eğer varsa onlara uygun ders planlarının yapılmasının yerinde olacağı vurgulandı.

7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

Sınıf öğretmenleri arasında bahçenin kullanımı okul kütüphanesinin kullanımın hakkında aralarında bilgilendirme ve planlama yapmalarının uygun olacağı………………….. tarafından belirtildi.

8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

…………………….derslerde teknolojinin kullanılarak eğitim – öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturduğunu, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin bu amaçla kullanılabileceğini ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi. Ayrıca EBA, Okulistik, Morpakampüs vb. sitelerden yararlanılmasının faydalı olacağı dile getirildi. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde  bakanlığımızın EBA sitesinin  takip edilmesine karar verildi.

9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

 Sınıf   Öğretmeni …………Öğrencilere girişimcilik bilincini kazandırmak için soru-cevap yöntemiyle birlikte derste aktif katılımlarını sağlamaya ve bunu sürekli hale getirmeye bununla birlikte yeri geldiği zamanlarda ders ve konunun yapısına göre sorumluluk vererek öğrencilere girişimcilik bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

 10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

Sınıf   Öğretmeni …………   2.sınıf düzeyine uygun kitaplık oluşturulmasına, sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların gözden geçirilmesine, kitaplık defterinin tutulmasına, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasının uygun olacağı belirtildi

TÜRKÇE Büyük boy çizgili defter( kenarı kırmızı çizgili)  (1 adet 60 yaprak )

Kaliteli kurşun  kalem

Kaliteli kurşun Kırmızı kalem

Kalemtraş(Büyük depolu)

Silgi

Türkçe sözlük (TDK)

Yazımkılavuzu

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

 

MATEMATİK

Büyük boy KARELİ matematik defteri ( 60 yaprak)

Cetvel(30 cm uzunlukta)

Geometri takımı

Geometrik cisim seti

Paket lastiği

HAYAT BİLGİSİ Büyük boy kenarı kırmızı çizgili defter (1 adet 60 yaprak)

İlköğretim atlası

GÖRSEL SANATLAR Orta boy Resim defteri

Kuru boya-  Pastel boya-Keçeli kalem(Boyalar 24’lü takım olsun)

Kağıt makası(Küt uçlu)

yapıştırıcı

1 tane çıtçıtlı zarf dosya(çalışmalarını koymak için)

Bant,Şeffafkap,etiket,1 top fotokopi kağıdı,

Kağıt mendil ve ıslak mendil(Öğrencinin yanında olsun)

Beslenme örtüsü

11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMI
SIRA NO FAALİYET TARİHİ
1 BALON PATLATMA YARIŞMASI KASIM AYI
2 İSTİKLAL MARŞI OKUMA MART
3 ŞİİR YAZMA EKİM
4 RESİM ŞENLİĞİ MART
5 MENDİL KAPMACA ARALIK
6 BAYRAK YARIŞI TURNUVASI KASIM
7 GÜZEL YAZI ÇALIŞMASI OCAK
8 GERİ DÖNÜŞÜM MAYIS
9 23 NİSAN KORUSU NİSAN
10 10 KASIM ORATORYOSU KASIM

Birinci dönem öğrencilerin okula uyum süreci, yaş düzeyi ve hava şartları nedeniyle gezilerin ikinci dönem yapılması kararlaştırıldı.

Geziye gidilecek yerler belirlendi. Zümre öğretmenlerinin zümre kurulunu önceden bilgilendirmesi koşuluyla; sınıfın düzeyi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gezi yeri ve tarihi konusunda bireysel seçim yapabilmesi oy birliği ile kabul edildi

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.SINIFLAR GEZİ PROGRAMI
SIRA NO GEZİ YERİ GEZİ TARİHİ
1 ATATÜRK TRENİ 17 Mart 2021
2 NUSRET MAYIN GEMİSİ 18 Mart 2021
3           HALK KÜTÜPHANESİ 31 Mart 2021
4 MERSİN TANITIM GEZİSİ 2 Nisan 2021

 2/….. Sınıf öğretmeni …………… öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, haftanın herhangi bir günü Türkçe dersinin bir saatinde okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatlerinin okul kütüphanesinde de yapılarak daha eğlenceli hale getirilebileceğini belirtti.

Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiği belirlendi.

 12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

…………………Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 20.maddesine göre İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterildiğini belirtti.

 13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalara etkin katılımını sağlanmasını önemi konusunda fikir birliğine varıldı. Bunun için bu sınıftan itibaren öğrencilere okuma anlama faaliyetlerine ağırlık verilmesine karar verildi.

14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

Sınıf   Öğretmeni …………  Öğrencilerin kazanımları hakkındaki bütün bilgileri çoktan seçmeli ya da kısa cevaplı ölçme araçlarını kullanarak elde edemeyiz. Bu nedenle birden fazla teknikle değişik açılardan bilgi toplanmalıdır. Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri bu amaca hizmet etmektedir.” dedi.

Öğrenci başarısını belirlerken öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına karar verildi.

Sınıf   Öğretmeni …………       1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formlarının mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı. Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Birinci dönem Türkçe-Hayat Bilgisi-Matematik-Görsel Sanatlar-Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersleri için zümre öğretmenlerinin kullanabileceği ölçekler oluşturulmuş ancak aynı ölçeği kullanıp kullanmama öğretmenin tercihine bırakılmıştır.

15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

Öğrenci başarısını belirlerken öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına karar verildi. (Aşağıda kazanım değerlendime ölçeklerine birkaç tane örnek yer almaktadır. )

…………………………………………İLKOKULU 2.  SINIFI 1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ 1. TEMA: ZAMAN VE MEKAN KAZANIM DEĞERLENDİRME FORMU
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIRA NO             İSİM LİSTESİ 1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. 1.2. Duyduğu sesleri taklit eder. 1.4. Görselden/ görsellerden hareketle dinleyeceği/ izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur. 1.6. Dinlediği/ izlediği metni anlatır. 4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. 1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. 3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır. 3.2. Harfi tanır ve seslendirir. 4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar. 2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 3.3. Hece ve kelimeleri okur. 3.4. Basit ve kısa cümleleri okur. 4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar. 4.3. Hece ve kelimeler yazar. 4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar. 4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. 4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. 4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır. 3.5. Kısa metinleri okur. TOPLAM SONUÇ DEĞERLENDİRME
1
2
3
4
5

16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

Sınıf prizlerine çocuk güvenlik kilitleri takıldı. Dolaplar duvara sabitlendi. Pencerelere demir takıldı. Sınıf ortamlarında teknolojik ürünlerin fişlerinin kullanılmadığı zamanlarda çekilmesi gerektiği vurgulandı. Okulumuzda alınması gereken tedbirler belirlendi.

iş sağlığı ve güvenliği açısından okulumuzda alınması gereken tedbirler
sıra no alınması gereken tedbir
1 GİRİŞ kapısının doğal afette binayı boşaltmak için kullanılacağından açık olmasının sağlanması
2 doğal afet tatbikatlarının sıklaştırılması
3 okul merdivenlerinin kaymaya karşı  plastikle kaplanması
4 öğrenci tuvaletlerinde sifonların sağlamlaştırılması
5 sınıf kapısı üzerinde bulunan camların film ile kaplanması

17) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

……………………….2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR 1. DÖNEM  GÖRSEL SANATLAR DERSİ                                                                  

 KAZANIM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

SIRA ÖĞRENCİNİN G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder. G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır. G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır. G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur G.1.1.5. İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler. G.1.1.6. Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisini ifade eder. G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük ilişkilerini kullanır. TOPLAM SONUÇ DEĞERLENDİRME
NO ADI ve SOYADI
1                        
2                      
3                      
4                      
5                      

 18) Serbest Etkinlik dersinin planlanması

SERBEST ETKİNLİK EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK
1. Güzel Kon.ve Yazma Labirent bulmaca Güzel Kon.ve Yazma Sayışma Tekerleme

 

2. Hikaye seslendirme Hikaye seslendirme İki resim arasındaki farkı bulma Okuma Okuma
3. Labirent bulmaca. Güzel Kon.ve Yazma Şarkı Ve Türkü Söyleme Duygu ve düşüncelerini ifade etme Film izleme
4. Film izleme Duygu ve düşüncelerini ifade etme Tekerlemeler Oyun Şarkı Ve Türkü Söyleme

……………………….Serbest Etkinlikler dersinde uygulanacak etkinliklerin okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak seçilmesinin önemine değinildi. Derslerde bilmece, bulmaca, zeka oyunları, drama, film izleme, güzel konuşma ve yazma, resim çalışmalarının yapılması, bir serbest etkinlik saatlerinde dönüşümlü olarak rehberlik ve kulüp çalışmalarına da yer verilmesi kararlaştırıldı.

19) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

Başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının  düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Veli toplantılarının her sınıfta önemli olduğunu ve özellikle 2. Sınıfta bunun bir kat daha arttığını belirtti. Her dönem yapacağımız iyi planlanmış toplantıların önemi üzerinde durdu.

Toplantı No Veli Toplantı Tarihleri
1. Velî Toplantısı Eylül ayının 1.Haftası
2. Velî Toplantısı Aralık ayının son  haftası
3. Velî Toplantısı Dönem başı  2. hafta
4. Velî Toplantısı Mayıs ayının 2. haftası

 20) 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim planlamalarının değerlendirilmesi

31 Ağustos 2020 ve 19 Eylül 2020 tarihleri arasında 3 hafta boyunca bakanlığımızın açıklayacağı programa göre telafi eğitiminin yapılacağını ………………… öğretmeni………………….. belirtti.

21 Eylül 2020 tarihinde uzaktan eğitime devam edilmesi halinde öğrencilerle whatsapp grupları oluşturulması derse katılan katılmayan öğrencilerle ilgili devamsızlıkların tutulması, derslere katılımı arttırmak için veliler ve idareyle iletişim halinde olunmasını; derslerde EBA’dan ve diğer digital içeriklerle öğrencilerin ödevlendirilmesi gerektiğini; internet erişimi olmayan öğrenciler için idareye bilgi verilmesini ve interneti olmayan öğrencilerin EBA Destek noktalarına yönlendirilmesi gerektiğini ………………..  öğretmeni ……………….. belirtti.

21) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler:

Okul açılması durumunda: sınıfların tenefüslerde havalandırılmasının; derslerde öğrencilerin maskeyle olmasının ve maskelerin doğru takıldığından emin olunmasının, öğrencilerin sürekli ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulunulmasını ……………… öğretmeni………………….. belirtti.

22) Dilek ve temenniler.

Zümre başkanı………………….. 2020-2021 eğitin ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun dedi. Alınan kararlara uyulmasına karar verilerek toplantı sona erdi ve öğretmenlerce imza altına alındı.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………İLKOKULU

2.SINIFLAR ZÜMRE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR

                                                                                                        KARAR TARİHİ: …08  .2020

 1. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlarla ilgili olarak dersler için yıllık ve günlük plânı hazırlanmasına,
 2. Planların bir örneğinin çıktısının alınarak takip edilmesine,
 3. Yıllık planların bir örneğinin DİJİTAL ortamda idareye verilmesine,
 4. Sınıf yıllık çalışma takvimine uygun çalışılmasına,
 5. Ünite konularının belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine,
 6. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların sınıf panosunda sergilenmesine,
 7. Konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre metot belirleyip derslerin görsel kaynaklarla,resim ,sunu grafik vb. desteklenmesine,
 8. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,
 9. BEP öğrencisi olup olmadığının kontrol edeilmesine, eğer varsa BEP planı yapılması,
 10. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bakanlığımızın EBA sitesinin  takip edilmesine,
 11. Sınıf kitaplığı oluşturulup kitaplıkta bulunan mevcut kitapların gözden geçirilmesine, kitaplık defterinin tutulmasına, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına,
 12. Öğrencilerin değerlendirilmesinin öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına,
 13. Normal eğitim hakkında velilerin bilgilendirilmesine karar verildi.

14.E-Okul sistemine öğrenci bilgilerinin 1 ay içerisinde eksiksiz olarak girilmesine ve veli bilgilendirme sisteminin velilere açıklanarak aktif kullanımlarının sağlanmasına karar verildi.

15.Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin çocuğa okulu sevdirecek şekilde ele alınmasının daha uygun olacağına karar verildi.

 1. 21 Eylül 2020 tarihinde uzaktan eğitime devam edilmesi halinde öğrencilerle whatsapp grupları oluşturulması derse katılan katılmayan öğrencilerle ilgili devamsızlıkların tutulması, derslere katılımı arttırmak için veliler ve idareyle iletişim halinde olunmasını; derslerde EBA’dan ve diğer digital içeriklerle öğrencilerin ödevlendirilmesi; internet erişimi olmayan öğrenciler için idareye bilgi verilmesini ve interneti olmayan öğrencilerin EBA Destek noktalarına yönlendirilmesi
 2. Pandemi dönemi tedbirleri olarak sınıfların tenefüslerde havalandırılmasına; derslerde öğrencilerin maskeyle olmasının ve maskelerin doğru takıldığından emin olunmasının, öğrencilerin sürekli ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulunulmasını Karar verildi.

………………                                          …………………………..

2/A Sınıfı Öğretmeni                                     2/B Sınıfı Öğretmeni

OLUR

                                                      …/08/2020

                                                  ………………………..

                                                      OKUL MÜDÜRÜ


 
 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
1108
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

  ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en büyük ha... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Sahte Kahraman hikaye ve yorum Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER