3.Sınıf Telafi Eğitimi Planı 2020-2021

3.Sınıf Telafi Eğitimi Planı 2020-2021

DERS: TÜRKÇE HAFTADALIK DERS SAATİ:8

1.HAFTA 31-04 AGOSTSO-EYLÜL Tema No: 6 Tema Adı: DOĞA VE EVREN   
ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DİNLEME

İZLEME

Sahildeki Yumurtalar,  Atatürk’ün Hayatı

Koruyalım Çevreyi (Serbest Okuma Metni),Uzayda Yaşam ,Yeşil İlkbahar,

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

A. Yazılı Kaynaklar

1. Türkçe Ders Kitabımız

2. Sözlükler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Tema Gözlem Formu

 

 

Tema

Değerlendirme Çalışmaları

KONUŞMA T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.

Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma,işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.

OKUMA T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

T.3.3.4. Şiir okur.

T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.

T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.

T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.

T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

Görsel ve konu arasındaki ilişki vurgulanır.
YAZMA T.3.4.1. Şiir yazar.

T.3.4.4. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.

T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.

Nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur

DERS: TÜRKÇE HAFTADALIK DERS SAATİ:8

2. HAFTA 7-11 EYLÜL Tema No: 7 Tema Adı: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK   
ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DİNLEME

İZLEME

Saka Eri Hüseyin,Gülümsedi Kırmızı 1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

A. Yazılı Kaynaklar

1. Türkçe Ders Kitabımız

2. Sözlükler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Tema Gözlem Formu

 

 

Tema

Değerlendirme Çalışmaları

KONUŞMA T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

 

 

 

 

Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.

 

 

 

Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma,işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.

OKUMA T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

T.3.3.4. Şiir okur.

T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.

T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.

T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.

T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır.

T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.

T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.

YAZMA T.3.4.2. Kısa metinler yazar.

T.3.4.1. Şiir yazar.

T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.

T.3.4.16. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.3.4.17. Yazma stratejilerini uygular.

DERS: TÜRKÇE HAFTADALIK DERS SAATİ:8

3. HAFTA 14-18 EYLÜL Tema No: 8 Tema Adı: BİLİM VE TEKNOLOJİ  
ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DİNLEME

İZLEME

İletişim, Robot Kol,  Yanlış Adres 1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

A. Yazılı Kaynaklar

1. Türkçe Ders Kitabımız

2. Sözlükler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

Öz Değerlendirme Formu

 

Tema Gözlem Formu

 

 

Tema

Değerlendirme Çalışmaları

KONUŞMA T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.

Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma,işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.

OKUMA T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

T.3.3.4. Şiir okur.

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar.

3. Sınıflar İçin “15 Temmuz ve Vatan” Konulu Resim Çalışmasının Yapılması
YAZMA T.3.4.14. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar.

T.3.4.2. Kısa metinler yazar.

T.3.4.14. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar.

T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.

Öğrencilerin yazılarında kelimeler arasında uygun boşlukları bırakarak özenli, okunaklı ve düzgünyazmaları yazmaları sağlanır.

DERS: MATEMATİK HAFTALIK DERS SAATİ:5

1.HAFTA 31-04 AGOSTOS-EYLÜL Ünite No : 4
KAZANIMLAR ETKİNLİK & KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VE

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

M.3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.

M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

Zaman Ölçme

*Zaman Ölçü Birimlerini Kullanarak Problem Çözelim

Paralarımız

*Lira ile Kuruş Arasındaki İlişkiyi Gösterelim

Paralarımız

*Paralarımızla İlgili Problemler

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

a) Görevlerin, belirli bir işin veya eylemin başlamasıyla bitişi arasındaki sürenin ölçümü ve karşılaştırılması yapılır.

b) Kum saati gibi farklı zaman ölçme araçlarının kullanıldığı örneklere de yer verilir.

Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 176)

 

*Gözlem Formu

M.3.3.6.1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.

M.3.3.6.2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.

M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.

Tartma

*Nesneleri Gram ve Kilogram Cinsinden Ölçelim

Tartma

*Kilogram ve Gram İle İlgili Problemleri Çözelim

a) Çizim yaparken noktalı, izometrik veya kareli kâğıt kullanılır.

b) Üçgenin köşegeninin olmadığı fark ettirilir.

Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 180)

 

*Gözlem Formu

M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir.

M.3.2.1.2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.

M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini  fark eder.

Geometrik

Geometrik Örüntüler

*Şekil Modelleriyle Kaplama Örüntüleri Yapalım

Cisimler ve Şekiller

*Geometrik Cisimler

Geometrik

Cisimler ve Şekiller

*Kare, Üçgen ve Dikdörtgen Çizelim

Geometride

Temel Kavramlar

*Noktayı Tanıyalım, Sembolle Gösterelim ve İsimlendirelim

a) Örneğin 325 kuruş, 3 lira 25 kuruş şeklinde ifade edilir.

b) Ondalık gösterime yer verilmez.

a) Dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgen tanıtılır.

b) Günlük hayattan şekillere örnekler (petek, kapağı açılmış zarf, trafik işaret levhaları vb.) verilir.

c) Şekiller; noktalı kâğıt, geometri tahtası vb. araçlar üzerinde gösterilir

 

 

Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 183)

 

*Gözlem Formu

Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 187)

 

*Gözlem Formu

DERS: MATEMATİK HAFTALIK DERS SAATİ:5

2. HAFTA 7-11 EYLÜL Ünite No : 6
KAZANIMLAR ETKİNLİK & KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VE

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
M.3.2.4.3. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerineörnekler vererek çizimlerini yapar.

M.3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları

kullanarak ölçme yapar.

Geometride

Temel Kavramlar

*Doğru Parçası

Uzunluk Ölçme

*Uzunlukları Ölçelim

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

Öğrencilerin kulaç, adım, karış gibi bedensel ve ip, tel, kalem gibi bedensel olmayan ölçme araçları

tanımlamaları ve bunları kullanarak farklı ölçme etkinlikleri yapmaları istenir.

Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası) Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 239)

 

*Gözlem Formu

M.3.2.2.1. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.

 

M.3.3.1.2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.

Uzunluk Ölçme

*Metre ile Santimetre Arasındaki İlişkiyi Açıklayalım

a)     Dönüşümlerde ondalık gösterim gerektirmeyen sayılar kullanılmasına dikkat edilir.

 

 

b) Dönüşümler somut uygulamalarla yaptırılır.

Anneler Günü (Mayıs ayının 2. pazarı) Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 242)

 

*Gözlem Formu

M.3.3.1.3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer. Uzunluk Ölçme

*Ölçüsü Verilen Uzunluğu Çizelim

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 244)

 

*Gözlem Formu

DERS: MATEMATİK HAFTALIK DERS SAATİ:5

3. HAFTA 14-18 EYLÜL Ünite No : 6
KAZANIMLAR ETKİNLİK & KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VE

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
M.3.3.1.4. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.

M.3.3.1.5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

M.3.3.2.1. Nesnelerin çevrelerini belirler.

Uzunluk Ölçme

*Kilometreyi Tanıyalım

Uzunluk Ölçme

*Uzunluk Ölçü Birimlerinin Kullanıldığı Problemler

Çevre Ölçme

*Nesnelerin Çevrelerini Belirleyelim

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Matematik Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

Birimler arası dönüşüm işlemlerine yer verilmez Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 247)

 

*Gözlem Formu

M.3.3.7.1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyleölçmeler yapar.

M.3.3.7.2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininindoğruluğunu kontrol eder.

Sıvı Ölçme

*Litre ve Yarım Litre Birimleriyle Ölçme Yapalım

Sıvı Ölçme

*Sıvı Miktarını Tahmin Edelim ve Ölçelim

Problem çözerken en çok iki işlemli problemlere yer verilir. Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 250)

 

*Gözlem Formu

M.3.3.7.3. Litre ile ilgili problemleri çözer. Sıvı ölçme

*Litre ile İlgili Problemleri Çözelim

3. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersinde 15 Temmuzla İlgili Olarak Eba’da Yayınlanan Videoların İzlenmesi

 

Ders Kitabı

*Öğrendiklerimizi Uygulayalım (sayfa 258)

 

*Gözlem Formu

3.DERS: HAYAT BİLGİSİ HAFTALIK DERS SAATİ:3

1.HAFTA 31-04 AGOSTOS-EYLÜL Ünite No: 5 ÜLKEMİZDE HAYAT
KAZANIMLAR ETKİNLİK & KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VE

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. *Yönetim Birimleri 1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

Muhtarlık, belediye başkanlığı, kaymakamlık ve valilik gibi yönetim birimlerine gezi yapmaya özen gösterilir Şehitler Günü (18 Mart) Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 125)

HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.

 

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

*Ülkemizin Yönetim Şekli

 

*Tarihi ve Doğal Güzelliklerimiz

Cumhuriyet kavramı üzerinde durularak cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler vurgulanır.

 

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar

vb. yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

Orman Haftası (21-26 Mart)

 

Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)

 

Dünya Tiyatrolar Günü

(27 Mart)

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 128)

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 133)

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.

 

HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.

*Ülkemizin Gelişmesindeki Sorumluluklarımız

 

*Ortak Kullanım Alanlarımız

Vatanseverlik, çalışkan olma, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yapma üzerinde durulur. Bu değerlerin yansımalarının bireylerden başlayacağına değinilir.

 

Okullar, camiler, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, parklar, oyun alanları, spor salonları ve stadyumlar gibi kamu mallarının korunması üzerinde durulur.

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 135)

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 138)

3.DERS: HAYAT BİLGİSİ HAFTALIK DERS SAATİ:3

2. HAFTA 7-11 EYLÜL Ünite No: 5 ÜLKEMİZDE HAYAT
KAZANIMLAR ETKİNLİK & KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VE

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.

HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.

*Ülkemizdeki Farklı Kültürler 1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.  

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 145)

 

HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. *Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Atatürk’ün arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması; başkalarının görüşlerine değer vermesi; kararlılık, akıl yürütme, inandırıcılık, insan, vatan ve millet sevgisi gibi özellikleri üzerinde durulur. Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

 

Anneler Günü (Mayıs ayının 2. pazarı)

 

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 149)

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 153)

*Üniteyi Değerlendirelim (sayfa 154)

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. *Ülkeme Katkıda Bulunanlar

 

*Üniteyi Değerlendirelim

Engin Arık, Jale İnan, Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet Ali Kâğıtçı, Naim Süleymanoğlu, Nene Hatun, Nuri

Demirağ, Vecihi Hürkuş, Zihni Derin gibi bireylerin kişisel özelliklerinin başarılı olmalarına etkisi üzerinde durulur.

3.DERS: HAYAT BİLGİSİ HAFTALIK DERS SAATİ:3

3. HAFTA 14-18 EYLÜL KAZANIMLAR ETKİNLİK & KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VE

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.

 

 

*Ya Olmasalardı?

3. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersinde 15 Temmuzla İlgili Olarak Eba’da Yayınlanan Videoların İzlenmesi

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

Yakın çevresinde yetiştirilen bir meyve

 

veya sebze örneği üzerinden konu açıklanır.

 

Güneş, karınca yuvaları ve yosunları

 

gözlemleme gibi doğal yön bulma yöntemleri üzerinde durulur.

Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)

 

 

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

 

 

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 162)

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 165)

Gözlem Formu

 

Ders Kitabı

*Konuyu Pekiştirelim (sayfa 168)

HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.

 

 

*Meyve ve Sebzelerin Yetişme Koşulları
HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur. *Doğada Yönümü Buluyorum

4.DERS: FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTALIK DERS SAATİ:3

1.HAFTA 31-04 AGOSTOS-EYLÜL Ünite No :6  Ünite Adı :CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK Konu Alanı : CANLILAR VE YAŞAM
KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.

 

 

F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.

 

Ders Kitabı

“Canlı ve cansız varlıklar”

“Canlıların Ortak Özellikleri “

Konu / Kavramlar: Canlı ve cansız varlıklar, canlı (bitki ve hayvan), cansız (hava, su, toprak)

Ders Kitabı

“Bitkilerin Hayat Döngüsü”

Bölüm Değerlendirme Çalışmaları

Konu / Kavramlar: Canlı ve cansız varlıklar, canlı (bitki ve hayvan), cansız (hava, su, toprak)

Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilimleri Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

a. Canlıların sistematik sınıflandırılmasına girilmez.

b. Canlı türlerinden sadece bitki ve hayvanlardan söz edilir.

 

c. Canlı ve cansız kavramlarında literatürdeki kavram yanılgılarına dikkat edilir.

 

 

Bir bitkinin belirli bir süre boyunca gelişiminin izlenmesi ve gözlem sonuçlarının kaydedilmesi beklenir.

Yakın çevrenizde gördüğünüz canlı varlıklar nelerdir?

Bir bitki gelişirken gözlenebilir özelliklerinde ne gibi değişikliklergörülür?

 

Yaşadığı çevredehastanenin, devlet dairelerinin, çarşının, pazarın,marketin veya

 

alışveriş merkezlerinin yerini bilmeyen birkişi sizce günlük hayatında ne gibi zorluklar yaşayabilir?

 

İçtiğiniz sütlerin kutularını nereye atıyorsunuz? Niçin?

F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır.

 

F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.

 

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.

 

Ders Kitabı

“Çevremi Tanıyorumi”

“Çevremizi Temiz Tutalım “

Konu / Kavramlar: Okul ve yaşadığı çevre, çevre temizliği, doğa, orman, park, bahçe, binalar, millî parklar,

doğal anıtlar vb.

Ders Kitabı

“Doğal ve Yapay Çevre

“Doğal ve Yapay Çevre Arasındaki farklar”

4.DERS: FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTALIK DERS SAATİ:3

2. HAFTA 7-11 EYLÜL Ünite No :6 Ünite Adı :CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK Konu Alanı : CANLILAR VE YAŞAM
KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.

 F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.

 F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.

Ders Kitabı

“Doğal Çevre Neden Önemli?”

Ders Kitabı

 

 

 

“Doğal Çevre Nasıl Korunabilir?”

 

 

 

Bölüm Değerlendirme Çalışmaları

Ünite Değerlendirme Çalışmaları

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimle

Millî parklar ve doğal anıtlara değinilir. Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenler nelerdir?

 

 

 

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

4.DERS: FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTALIK DERS SAATİ:3

 

3. HAFTA 14-18 EYLÜL

Ünite No :7 Ünite Adı :ELEKTRİKLİ ARAÇLAR Konu Alanı : FİZİKSEL OLAYLAR
KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. Ders Kitabı

“Elektrikli Araç- Gereçleri Tanıyalım”

Bölüm Değerlendirme Çalışmaları

 

Konu / Kavramlar: Isınma amaçlı araç-gereçler, aydınlatma amaçlı araç-gereçler, ev araç-gereçleri

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

3. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersinde 15 Temmuzla İlgili Olarak Eba’da Yayınlanan Videoların İzlenmesi

 

Evinizde elektrikler kesildiğinde hangi araç gereçleri kullanıyorsunuz?
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.

 

Ders Kitabı

“Elektrik Kaynaklarını Tanıyalım”

 

Konu / Kavramlar: Şehir elektriği, akü, pil, batarya

 

Belirli Gün ve Hafta

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

a. Elektrik kaynakları olarak şehir elektriği, akü, pil, batarya vb. üzerinde durulur.

b. Pillerde kutup kavramına girilmez.

Elektrikli araç gereçler kullanım amaçlarına göre sınıflandırın

 

Günlük hayatta ısınma ve aydınlatma amacının dışında kullandığımızelektrikli araç gereçlere örnekler veriniz.

 

Evinizde elektrikler kesildiğinde hangi araç gereçleri kullanamıyorsunuz?

F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.

 

Ders Kitabı

“Pil Atıkları Çevreye Zarar Verir”

Bölüm Değerlendirme Çalışmaları

 

 

Konu / Kavramlar: Şehir elektriği, akü, pil, batarya

Pilin kimyasal yapısına ve sebep olacağı kimyasal kirliliğe değinilmez.


 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
1108
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

  ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en büyük ha... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Sahte Kahraman hikaye ve yorum Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER